Welkom op Texel

Meervoudige opdracht voor Veerhaven 't Horntje op Texel

veerhaven texel vogelvlucht

fotomontage definitief ontwerp 2016.

Eind 2013 heeft de stichting Loodsen door het landschap en de TESO (Texels Eigen Stoomboot Onderneming) drie ontwerpbureaus gevraagd schetsen te maken voor de herinrichting van de veerhaven 't Horntje op Texel. Het ontwerp van Parklaan landschapsarchitecten is gekozen om verder uitgewerkt en uitgevoerd te worden.


Het plan bestaat uit drie hoofd ingrepen:
- Een aankomst van de boot in de duinen
- Een inrichting van de veerhaven als atractie
- Een heldere verkeersafwikkeling


veerhaven-texel-004.jpgoverbodige verharding en str

Straks kriig je bij aankomst op Texel het gevoel dat je in de duinen aankomt. Overbodige verharding en strak gemaaid gras zijn omgevormd naar duinvegetaties en een overloopparkeerplaats wordt ingepast met duindoorn. Het duin- en kustkarakter van de Mokbaai loop over in de veerhaven.

promenade veerhaven
plein-veerhaven
schetsen van de promenade en het plein

Aankomst en vertrek van de veerboot is een levendig schouwspel. Daarnaast is de unieke ligging naast het natuurgebied de Mokbaai een aantrekkelijke omgeving om langer te verblijven. In de toekomst kun je de aankomst en het vertrek van de boot bekijken vanaf de promenade. De promenade is teven de plek waar gasten afgehaald kunnen worden. Het is ook een verbinding tussen de Mokbaai, de veerhaven en ’t Horntje. Kortom de veerhaven is naast een plek waar je aankomt en vertrekt ook een plek waar je wat langer kunt verblijven.

 veerhaven-texel-008.jpg
Een aangenaam verblijf is ook sterk afhankelijk van de verkeersafwikkeling rondom de veerboot. Ook hiervoor zijn verbetervoorstellen gedaan. Zo kunnen de texelaars hun familie en bezoek op en prettig en veilige manier bij de boot afzetten en is er voldoende ruimte voor taxi’s en de bus bij de boardwalk. In het plan zijn ook verbeterpunten voor de architectuur op het veerplein aangegeven.