UNESCO knooppunt

Inspiratie voor kernkwaliteiten van knooppunt Nieuwe Hollandse Waterlinie- Romeinse Limes

luchtfoto fort vechen en castellum fectioe
castellum Fectio en fort Vechten

In opdracht van de Provincie Utrecht zijn ideeën ontwikkeld  voor het knooppunt van de twee genomineerde UNESCO werelderfgoederen Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes bij Utrecht. Het ontwerpend onderzoek omvat het benoemen van de kernkwaliteiten van de twee linie, het opstellen van een visie en het vertalen van de kernkwaliteiten en visie naar concrete ontwerpideeën die kunnen worden gebruikt bij de toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

idee ANWB bord
Ideeschets; een markant liniebord langs de A12

In het kader van de UNESCO nominatie is al veel onderzoek gedaan naar de historie van de twee linies. De kernkwaliteiten waren nog niet benoemd voor dit specifieke gebied aan de zuid-oost kant van Utrecht, waar de twee linies samenvallen. Ondanks de al gerealiseerde plannen rond en op fort Vechten was er nog nooit structureel gekeken naar de combinatie van de twee linies.
Er is een visie ontwikkeld hoe om te gaan met deze historische rijkdom, zonder te belanden in een attractiepark of een historisch doolhof.

illustratie kruispunt linies
Twee genomineerde UNESCO werelderfgoederen kruisen elkaar bij Vechten

Het onderzoeksrapport kan als bouwsteen worden gebruikt voor de UNESCOnominatie en als inspiratie voor plannen die voor het gebied gemaakt wordt. Naast de 80 ideeschetsen is een lijst met 6 aanbevelingen opgesteld. De aanbevelingen varieren van het vervolg geven aan de uitvoering van bestaande ontwerpen tot het laten opstellen van een verkeersontsluitingsplan op gebiedsniveau.


langsroute recreatie
Ideeschets; recereatieroutes langs de hoofdrichting van de linies

haakse recreatieroute
Ideeschets; recreatieroutes loodrecht op de linies waardoor de opbouw zichtbaar is


ontwikkelprincipe046.png
Ideeschets; ruime entree onder A12