Stad & Land

We maken ontwikkelingsvisies, streefbeelden en structuurplannen voor het landelijk gebied en het stedelijk gebied. Woonwijken, centra van steden en dorpen, maar ook agrarische gebieden vallen binnen deze categorie. 

Dat kan een ontwerp voor een woonwijk zijn of voor de overgang van stad naar landelijk gebied of een studie naar moderne boerderijen in het landschap. Bij deze opgave kijken we naar de kwaliteiten, potenties en kansen. Uitgangspunt is om verleden, heden en toekomst te verbinden zodat een karakter ontstaat dat duurzaam en onderscheidend is. 

Ontwerpend onderzoek kan de ontwikkeling van nieuw ruimtelijk beleid ondersteunen. Door onze nuchter kijk op ontwerpen zijn de plannen ook altijd reëel en uitvoerbaar