Druiventuin Sonnehoeck

structuurplan voor de omgeving van een Rijksmonument

sonnehoek-pad.jpg

Druiventuin Sonnehoek is enkele jaren geleden aangewezen als Rijksmonument. Het is het enige Westlandse voorbeeld van een nog in gebruik zijnde druiventuin waar een volledig ensemble van druivenserres, ketelhuizen, waterberging, tuinderswoning en fruitmuren aanwezig is. Parklaan heeft voor de Stichting Druinventuin Sonnehoeck een structuurplan voor de omgeving en voor het monument gemaakt.

Parklaan heeft een deel van de planvormingskosten voor haar rekening genomen en is daarmee een van de sponsoren van de Stichting.

sonnehoek-woonhuis.jpg

De druiventuin ligt op de kruising van de Holle Watering en het Groene Pad in Kwintsheul. De opzet van de eigenaar en stichting is dat de druiventuin een levend monument blijft. Er worden verschillende soorten kwaliteitsdruiven geteeld. Het gebied zal voor kleine groepen, onder begeleiding, worden opengesteld.

sonnehoek-druiven.jpg

sonnehoek-port.jpg

De omgeving van Sonnehoeck zal de komende jaren sterk veranderen. Het ligt in de Wateringse Zoom op de overgang van Den Haag naar het Westland. De zone langs de Holle Watering en langs het Groene Pad zijn aangewezen als 'groene' woongebieden.

Door een structuurplan te maken voor de omgeving van Sonnehoeck zijn de wensen ten aanzien van de ontwikkeling van de omgeving verkend. Belangrijk uitgangspunt is dat Sonnehoek zijn eigen karakter behoud en toekomstige uitbreiding, om op financieel en toeristisch gebied gezond te blijven, mogelijk zijn. Het risico van een omsingeling en inklemming door woongebouwen is groot. Op dat moment verdwijnt de serene sfeer die het gebied uitstaalt.

sonnehoek_structuurplan.png

De hoofdlijnen van het plan

Bij het opstellen van het structuurplan zijn de uitgangspunten die in het bestemmingsplan en kwaliteitsplan Westlandse Zoom zijn beschreven vertaald naar een concreet plan.

Sonnehoeck ligt in het Schanier; Een groengebied op een kruispunt van de Holle Watering en het Groene Pad. De van ouds her aanwezige opstrekkende verkaveling en de Westlandse lanen zijn vertaald naar een centrale groene as, die het woongebied, Sonnehoeck en het Schanier verbind. Een waterrijk gebied verbind Sonnehoeck met de Gantel.

sonnehoek_laan.png

Structuurplan

Voor Sonnehoeck een schetsontwerp gemaakt om de toekomstige structuur en het ruimtebeslag te bepalen. Bij dit schetsontwerp is het ensemble, de opstrekkende verkaveling en de omkadering door water en een tuinmuur bepalend. Buiten de tuinmuur staan bomen die de woongebouwen op afstandhouden. Sonnehoeck behoud hierdoor zijn serene karakter.

sonnehoek_structuurplan2.png

Het schetsontwerp zal worden uitgewerkt in een definitief ontwerp. De kunst is om het serene, sobere en levende karakter te combineren met de bezoekersfunctie van het gebied.