Slot Loevestein

Oorlog en vrede

In opdracht van Stichting Museum Slot Loevestein en de Rijksgebouwendienst is een streefbeeld voor Vesting Loevestein opgesteld. Op basis van een werkbijeenkomst met verschillende betrokken partijen is een structuurontwerp gemaakt. Dit structuurontwerp is een leidraad voor de ontwikkelingen op en rond Vesting Loevestein.

panorama-slot-loevestein.jpg

Vestingen hebben in oorlogstijd een ander karakter dan in tijd van vrede. In de toekomst laat Slot Loevestein beide gezichten zien. Slot Loevestein staat stoer en massief aan de rivier. De vesting is in periode van oorlog vrij van bomen. Vanuit het fort zijn over de Waal en Afgedamde Maas, Woudrichem, Gorinchem en fort Vuren weer zichtbaar. Muren, meidoornstruwelen en hakhout met scherpe stoven houden 'de vijand' op afstand. Maar Slot Loevestein staat tegelijkertijd als een groene oase in het nieuwe natuurontwikkelingsgebied Munnikenland. In perioden van vrede was een vesting een groene oase met veel grote bomen. 

slot-loevestein-munnikenlan.jpg

Slot Loevestein kent een lange historie. Iedereen kent natuurlijk het verhaal van de ontsnapping van Higo de Groot in de boekenkist. Maar de geschiedenis begint al eerder. Rond 1350 werd de eerste riddertoren met voorburcht en gracht gebouwd. Later werd het een grenskasteel met een aardenwal en gracht rondom. Pas in de 15e eeuw, de periode van Hugo de Groot, werd het slot voorzien van een vestingwal met bastions. Vervolgens werd het een onderdeel van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Binnen de vestingwallen zijn verschillende belangrijke bouwfasen van Loevestein op een subtiele manier zichtbaar gemaakt. De voorburcht wordt zichtbaar in de vorm van een centraal plein omsloten door muren en een haag. Plaatsen waar kenmerkende gebouwen hebben gestaan worden een podium en terras. Daarnaast zijn op overhoeken en bij het restaurant en de officierswoning moestuinen en fruitbomen toegevoegd. Bomen (brandhout), moestuinen, fruitbomen en schoon drinkwater water van levens belang in tijden van oorlog.

Als u meer wilt weten over het plan dat wij voor Slot Loevestein hebben gemaakt, dan kunt u ons altijd bellen of mailen.