Projecten

Natuur en recreatie
ontwerp voor recreatie-, bos-, en natuurgebieden

Stad en land
ontwerp open op landschaps- en stedebouwkundige schaal

Infrastructuur
ontwerpen voor wegen en kanalen 

Parken en pleinen
ontwerpen voor parken en pleinen in stedelijke context

Kunst en landschap
ontwerpen waar beeldende kunst een belangrijke plaats inneemt

Tuinen en landgoederen
plannen voor particuliere tuinen tot ontwerpen voor nieuwe landgoederen 

Prijsvragen
prijsvragen waar we aan deelgenomen hebben en die we soms ook gewonnen hebben