Een nieuwe centrum voor het Ploossche Hof

herstructurering van een jaren 70 wijk

plo-strip4.jpg

In Den Bosch is een aantal jaren geleden gestart met de vernieuwing van de jaren zeventig wijken Haren, Donk en Reit. De Ploossche Hof is het winkelcentrum waar het verouderde winkelcentrum en een woongebouw zijn gesloopt om plaats te maken voor een woon-zorgcentrum, een lagere school, appartementen en een aantal winkels. Parklaan heeft de buitenruimte van dit centrumgebied ontworpen. 

Het programma voor de openbare ruimte bestaat zoals gebruikelijke bij dit soort opgaven uit een groot aantal parkeerplaatsen. Maar er moest ook ruimte gevonden worden voor een doorgaande fiets-wandelverbinding waardoor iedereen op een prettige en veilige manier naar de school of de winkel kan.

Omdat de maatvoering van de parkeerplaatsen zo dwingend is, is het stramien van parkeervakken en ontsluitingswegen over het plangebied gelegd. Uit dit stramien is vervolgens een wandel- en fietsstrip uitgespaard en zijn parkeervakken met haagbeplanting en bomen ingevuld. Door dit patroon is een parkeerplein ontstaan dat op rustige momenten niet de uitstraling heeft van een verlaten parkeerplaats. De sfeer wordt dan bepaald door de verspreid staande bomen (Gelditia Triachantos ‘Imperial') en haagblokken (Lonicera nitida).
 
plo-strip.jpg

De wandel- en fietsstrip ligt centraal door het gebied en verbindt het Ploossche Park met de groenzone de Heinis. Door de centrale ligging zullen zowel wandelaars vanuit het zorgcentrum, kinderen van school als winkelend publiek zich op de strip verzamelen.

plo-strip2.jpg

De strip heeft een hoog inrichtingsniveau en is bestraat met een tegel ontworpen door Baukje Trenning. Op de strip is meubilair geplaatst dat ontworpen is door studio Parade 


ph_handjes.jpg

Bij de entree en als aanduiding van verschillende zones zijn handjestegels toegepast. Voor kinderen is het een aanleiding om te krijten.

ph_speelplein.jpg

Het speelplein ligt op de overgang naar het park. Het is openbaar en wordt na schooltijd door kinderen uit de buurt gebruikt.

plo-strip3.jpg