vliegbasis Soesterberg

Een historie om te ontdekken

soesterberg entree hek.jpg

entree van Park Vliegbasis Soesterberg

In opdracht van de Provincie Utrecht is een plan gemaakt om het Park Vliegbasis Soesterberg beter te ontsluiten voor recreanten en bezoekers van het Nationaal Militair Museum.

De voormalige vliegbasis herbergt een schat aan waarden; een rijke cultuurhistorie, unieke natuurwaarden en een enorme mooie centrale lege ruimte. Deze kwaliteiten waren echter niet goed te ontdekken voor de recreant.

Na een serie inventariserende gesprekken met de belangrijkste partners in het gebied is een kansen- en knelpuntenkaart opgesteld. Op basis van deze kaart en de kwaliteiten van het gebied is een uitvoeringsplan opgesteld. Er zijn nieuwe kortsluitingen van paden gemaakt en routes getraceerd waardoor verschillende rondwandelingen mogelijk zijn en een er een fietsrondje is ontstaan. Om de recreant het gebied te kunnen laten ontdekken worden bij historische gebouwen en op plekken waar gebouwen hebben gestaan naamelementen geplaatst. In combinatie met een GPS systeem en rondleidingen kan meer informatie over het object worden verkregen. Route- en naamaanduidingen zijn zo ontworpen dat ze bij de sfeer, de maat en de schaal van de vliegbasis passen. Bestaande elementen worden aangepast en aangevuld met een familie van nieuwe elementen.

soesterberg meubilair familie.jpg
familie van plaatsaanduidingen, routepaaltjes en zitmeubilair

De landingsbanen worden in het broedseizoen van de veldleeuwerik afgesloten voor recreanten. Om toch een aantrekkelijke plek te maken en de bezoeker duidelijk te maken waarom hij om moet fietsen zijn hekken met kijkers ontworpen.

soesterberg hek landingsbaan.jpg
hek op de landingsbaan met verrekijkers


Op een strategische plek kan naar de weidevogels worden gekeken. de vorm van deze vogelhut is afgeleid van de in het gebied aanwezige wachtposten.

soesterberg vogelkijkhut.jpg
vogelobservatiehut

De uitvoering start in 2017.