Projecten in uitvoering

Vliegveld Twente
In 2015 is de uitvoering van het kunstproject Stille getuigen Harde feiten gestart; begonnen is met de Air Fuel Station Zuid en het testgebouw C26.

asf-oud asf-parallax.jpg
asf-ontmanteliing asf-tank.jpg
c26-oud c26-ontmanteling

Castellum Fectio
De aanleg van castellum Fectio is in 2014 gestart. Filmpje van de aanleg door de aannemer. Het castellum wordt in 2016, samen met een klein museum in Fort Vechten, geopend.

Vestingpark Sint Bernardus
Het Vestingpark in Bredevoort is een burgerinitiatief en wordt in fasen aangelegd. Het eerste deel, de padenstructuur en beplanting is in 2015 afgerond. de tweede fase de follies, dierenvesting en uitzichtpunt, worden gebouwd als er nieuwe fondsen zijn verzameld.


patroon gelrebloem p1000982.jpg

Grebbeberg
De uitvoering van het landschapskunstwerk 'Fragmenten en Patronen' op de Grebbeberg, is gestart in oktober 2014 en afgerond januari 2015.


 Richard Roeffen zaagt het asfalt stoplijn zuid grebbeberg

 

stoplijn noord grebbeberg bushalte eregebraafplaats Grebbeberg


Dome X
Bij Cor Unum ceramics & art worden 60 blauwe vogelhuisjes gemaakt voor Dome X. De vogelhuisjes komen op een oranje muur in de tuin. Ze zijn onderandere geschikt voor de huismus.


werkplaats Cor Unum drogen  vogelhuisjes

 

klaar voor de oven gebakken vogelhuisjes

Inrichtingsplan voor waterveiligheid
Laarmanshoek
In oktober 2012 is gestart met de uitvoering van het plan voor Laarmanshoek. Het nieuwe Rijksmonument wordt in  13 september 2013 opgeleverd. Foto's Waterschap Regge en Dinkel.

gemaal1.jpg amfibietheater1.jpg

het-laar-overzicht.jpg het-laar-met-regge.jpg

In het voorjaar van 2012 is de uitvoering gestart van de Parkeerplaats voor het Nationaal Centrum Nieuwe Hollandse waterlinie.
Deze bijzondere C2C
parkeerplaats ligt bij fort Vechten. Het project is in oktober 2012 opgeleverd.

fort vechten uitzettenpatroon parkeervakken fort vechten grasgridtegels ingestrooid met grond en gebroken baksteen

vechen-uitvoering.jpg vechen-uitvoering-entree

fort vechten aanbrengen metaalzand metaalzand-2.jpg


In de zomer van 2012 is de deltakering,
Scheldeveste, bij Breskens in uitvoering genomen. De dijk heeft ter hoogte van fort Frederik Hendrik een speciale afwerking gekregen. De dijk heeft de kleur van vestingwerken en op de muur zijn teksten en afbeeldingen gemaakt. In het totaal worden er 124 delen geplaatst (foto's  Waterschap Scheldestromen).

breskens-transport scheldevest breskens- rode-betondijk scheldeveste

breskens-tekst deltakering scheldeveste breskens-kanonnen deltakering scheldeveste

breskens-gebogen muur deltakering.jpg breskens-aanzicht-muur02.jpg


In het voorjaar van 2011 zijn de werkzaamheden begonnen van de aanleg van het glooiende geluidlandschap langs de A28. De vloeiende grondvormen vormen een 5 kilometer lange geluidwal tussen de A28 en Nationaal Park Dwingelderveld. 

dw-drie-machines.jpg dw-machines.jpg


dw-wegbeeld.jpg dw-wegbeeld-wal.jpg


In het voorjaar van 2011 is gestart met de uitvoering van het ontwerp voor het deelgebied Twilhaarskamp in de Sallandse Heuvelrug. Onderdeel van het plan was het herkenbaar maken van oude bewoningsplaatsen in het bos.

s-woonplaats.jpg s-woonplaats maken.jpg


In het najaar van 2010 is het nieuwe fietspad langs de N238 aangelegd. Het fietspad ligt langs een van de sorties van de Amersfoortseweg (aanleg 1653). Parklaan heeft voor het rustpunt, waar de oude laan en het nieuwe fietspad elkaar kruisen een tijdtafel ontworpen. De tijdtafel heeft de vorm van een boomstam met jaarringen. Belangrijke gebeurtenissen die langs deze weg en in de omgeving hebben plaats gevonden staan op de tafel. Sillen & Co Swalmen bv heeft de bronzen tijdtafel uitgevoerd. Nijdeken heeft het grafeerwerk van de jaarringen en letters verzorgd.

tijdtafel-mal.jpg tijdtafel-mal-met-was.jpg


tijdtafel-gieten.jpg


tijdtafel--gegoten-en-gelos.jpg tijdtafel-grafeerwerk.jpg

tijdtafel-jacob-van-campen.jpg