Natuur & Recreatie

Wij geloven in de kracht van de mens en de natuur! Natuurgebieden zijn wat ons betreft ook recreatiegebieden en andersom. Bij het ontwerp van natuur- en recreatiegebieden ontwerpen we het casco. Dat is de basis die door de mens is bepaald. Na aanleg wordt dit casco door de natuur in beslag wordt genomen en vervormd. Afhankelijk van de mate van natuurlijkheid grijpen we met gericht beheer in.

De belevingwaarde voor de mens is een speciaal aandachtspunt bij natuur- en recreatiegebieden. De natuurwaarden, de historische gelaagdheid, het karakter van een gebied en een duurzaamheid zijn belangrijke ingrediënten van onze plannen. We maken inrichtingsplannen en streefbeelden voor grotere gebieden zoals het Haagse Bos, Utrechtse en Sallandse Heuvelrug en het Zuid-Hollandse plassengebied. Ook erfgoedprojecten zoals de Romeinse Limes, de Hollandse Waterlinie of de Koude oorlog vallen onder deze categorie.