Via Regia, weg door de eeuwen heen

Voor de Provincie Utrecht is een integrale verkenning gemaakt voor de toekomst van de N225, de provinciale weg van Utrecht naar Wageningen, op de flank van de Utrechte Heuvelrug, door de Lustwarande.

Aanleding is het groot onderhoud dat in 2020 moet plaats vinden. De verkenning bevat een gedetailleerde inventarisatie en benoeming van kwaliteiten en knelputen. Het vormt de basis voor de planvorming.

lustwaranda

De verkenning eindigt met ontwerpopgaven op het gebied van het wegontwerp, cultuurhistorie, landschap en natuur.

rhenen-via-regia.jpg

Als leidend concept werd Via Regia; weg door de eeuwen heen, gekozen.
'De Lustwaranda is bekend om zijn landgoederen, buitenplaatsen en tabakscultuur. Daar worden oudere tijdlagen zoals die van de Via Regia, de prehistorie en middeleeuwen  aan toegevoegd. De oude, nu onzichtbare, tijdlagen worden zichtbaar en beleefbaar, waardoor het gegroeide karakter van de weg wordt versterkt.'

weg door de eeuwen heencollage Via Regia, weg door de eeuwen heen

concept door de eeuwen heen