Een groene vesting voor Groenlo

mussenbergbolwerk-collage.jpg

Groenlo is een vestingstad met een lange militaire historie. IJkpunt in de militaire historie is het beleg van de stad in 1627 door Frederik Hendrik. De gemeente Oost Gelre wil het historisch karakter van de vesting versterken en heeft daarvoor verschillende projecten opgestart. Een daarvan het is het zichtbaar en beleefbaar maken van het Mussenbergbolwerk met respect voor het 19e eeuwse parkkarakter van het bolwerk. 

Mussenbergbolwerk met silhouet van spaanse soldaat

Het ontwerp is geen reconstructie van de situatie in 1627. We willen zowel het beleg van 1627 als het romatische park uit de 19e eeuw in het plan door laten klinken. De bestaande vitale bomen worden gespaard en het bolwerk wordt verbeeld door stevige blokhagen aan de voet van het bastion en op het bastion. In de blokhagen worden doorzichten op het schootsveld uitgespaard. Daarnaast worden de paden strakker, in aansluiting op het geometrische karakter van de vesting, vormgegeven. Ook het grondwerk wordt aangescherpt waardoor het bolwerk afleesbaar wordt. Op het bolwerk worden silhouetten van Spaanse soldaten geplaatst. 

Mussenbergbolwerk met stevig blokhagen aan de voet van het bolwerk

Het ontwerp is onderdeel van een design and construct opdracht en wordt in samenwerking met de Koninklijke Ginkel Groep dit voorjaar uitgevoerd. 

voorlopig-ontwerp Mussenbergbolwerk
 Voorlopig ontwerp Mussenbergbolwerk (januari 2012)


Mussenbergbolwerk eerste zomer na aanleg

groenlo_panorama1.jpg

zicht vanaf bolwerk

mussenbergbolwerk vanaf de voet