Munnikenland

dijkweg naar slot Loevenstein Munnikenland
nieuwe dijk en weg naar Slot Loevenstein

In opdracht van Civilsupport heeft Parklaan landschapsarchitecten voor de aannemerscombinatie Van Oord – GMB een bijdrage geleverd aan het project Munnikenland uit het programma ruimte voor de rivieren.  Vertrekpunt was het ontpolderingsplan van de opdrachtgever Waterschap Rivierenland. Binnen de kaders van dat plan heeft Parklaan versterkt en te verrijkt.

De wakkere dijk is uitgewerkt als multifunktionele dijk met terrassen en een zware gevarieerde boombeplanting.
zowel de doorsnede als het verloop van de dijk is uitgwerkt waarbij een vloeiend verloop en een getailleerde kruin belangrijke ontwerpingrepen zijn geweest.

0munnikenland- multifunktionele dijk
multifunktionele Wakkere dijk

multifunktionele dijk Munnikenland
Wakkere dijk vanuit het natuurlandschap

Munnikenland heeft een rijke historie. De Monniken van de Citserciënzers hebben dit land ooit ontgonnen. De plek waar de kloosterboerderij heeft gestaan is verbeeld door middel van een cisterziencer kloosterhof. ieder kwadrant van deze 'binnetuin' is gevuld met een andere grondsoort uit Munnikenland. Daarnaast is een kasteelplaats, zeg maar de voorloper van Slot Loevenstein, zichtbaar gemaakt. Maar ook de boerderijen, gebouwd rond 1970, die zijn afgebroken vormen een onderdeel van de historie van het gebied. De fundamenten van de woonhuizen zijn behouden en een plek geworden om te rusten tijdens een wandeling of fietstocht.

kasteelplaant Munnikenland
 kasteelplaats munnikenland

 
verbeelding Munnikenhof
verbeelding Munnikenhof

aan de rand van Munnikenland ligt Slot Loevenstein. Een structuurplan moet de oontwikkelingen in de toekomst sturen.