Masterplan Romeinen in Katwijk


Parklaan heeft samen met de gemeente Katwijk het masterplan 'Romeinen in Katwijk; knooppunt in een wereldrijk' opgesteld. Dit masterplan beslaat de hele gemeente katwijk. Het vormt een leidraad voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme, maar ook een inspriratiebron voor (landschaps)architecten en stedebouwkundigen.

Er is al enorm veel archeologisch materiaal gevonden dat betrekking heeft op deze periode. De kennis over Castellum Valkenburg is uniek in Europa. Was de Lugnum Dunum, dat in zee is verdwenen, een castellum, een haven of een vuurtoren?
Katwijk telt drie musea waar de historie van de Romeinen wordt verteld. Er zijn veel bouwactiviteiten gepland in Katwijk; Vliegveld Valkenburg wordt omgevormd tot een woonwijk en de Rijnlandroute wordt verbreed. Genoeg reden om het verhaal van de Romeinen in Katwijk op een samenhangende manier te ontwikkelen en bekender te maken voor een groter publiek. Het doel is om Romeins Katwijk te ontwikkelen als een belangrijke waarde voor de gemeente.

plankaart concept masterplan katwijk

Het masterplan bestaat uit drie lagen;

  • De verhaallijn ‘Knooppunt in een wereldrijk'
  • Drie Romeinse kerngebieden met elk een eigen thema
  • Het Romeinse verhalennetwerk

De verhaallijn ‘Knooppunt in een wereldrijk’ heeft betrekking op de unieke positie van Katwijk in de Romeinse periode; de ligging in de monding van de Romeinse Rijn. Het eindpunt van de Limesgrens op het vasteland van Europa en startpunt voor de Romeinse zeevaarders naar Brittannia en het Middellandse Zeegebied en Rome.

De Romeinse kerngebieden zijn gebieden waarbinnen Romeinse vindplaatsen liggen en waar archeologische informatie beschikbaar is in relatie tot eenzelfde thema. De thema’s zijn te zien als hoofdstukken van het verhaal. Elk kerngebied bevat in ieder geval een eyecather; een plek die het speccifieke verhaal van de Romeinen in Katwijk verteld. Voor drie eyecatchers zijn ideeschetsen gemaakt virtueel Lugdunum; castellum Valkenburg en de Kwakelwei.

ideeschets castellum valkenburg
Ideeschets voor de visualisatie van castellum Valkenburg; de reconstructie van een stuk muur, de hoekpunten met XXL vaandels en de contour van het castgellum met vonstmateriaal. Op de kerktoren krijgt de bezoeker een virtueel beeld van het castellum en het nabij gelegen militaire complex de Woerd.

Het verhalennetwerk zal bestaan uit informatieve zitelementen langs wandel-, fiets- en vaarroutes. Op basis van een archeologische vondst wordt bij elk zitelement een verhaal verteld over het gevonden object in relatie tot het Romeinse wereldrijk en de verhaallijn.

20170701_romeinse picknick set _6389.jpg

Het masterplan heeft betrekking op ruimtelijke ontwikkelingen, recreatie, toerisme en economie, maar er wordt ook ingegaan op educatie en communicatie.

Ideeschets Kwakelweide
Ideeschets Kwakelwei; centraal tussen Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn, Valkenburg en Rijnsburg ligt het Romeinse park Kwakelwei. Dit park geeft een beeld van het Romeinse deltalandschap en van de archtectuur van de Romeinen en de inheemse bevolking. Samen met de Katwijkers wordt bepaald welke functies er een plaats krijgen zoals moestuinen, scouting en moerasdoolhof.


In 2015 worden de eerste projecten opgestart; de realisering van de eerste 6 rustpunten in het verhalen netwerk, een huisstijl met de vrijheidsstrijder Brinno in de hoofdrol en een haalbaarheidonderzoek naar drie eyecatchers.

Het plan werd in opdracht van, en samen met de gemeente Katwijk opgesteld. weleer erfgoed verzorgde de procesbegeleiding. Bureau Buiten heeft kennis geleverd op het gebied van recreatie, toerisme en economie.