randweg vlijmen

Vogelvlucht A59-randweg Vlijmen
In opdracht van de Gemeente Heusden is het landschapsplan voor de nieuwe randweg Vlijmen opgesteld. Het landschapsplan voor de randweg vlijmen maakt deel uit van de Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost.

landschapsvisie randweg Vlijmen

In 2011 heeft Parklaan meegewerkt aan de tracéstudie voor de randweg. Deze tracéstudie is vervolgens uitgewerkt in een landschapsplan ten behoeve van het provinciaal inpassingplan voor de randweg Vlijmen.

Voordijk randweg Vlijmen  ecotunnel A59 nabij randweg Vlijmen

nieuwe fietsviaduct bij de Biessertweg in de randweg Vlijmen

Het landschapsplan bestaat uit een visie op de vormgeving van de weg als bouwwerk en een visie op de inpassing en verankering van de weg in zijn omgeving. De weg reageert met zijn inrichting en vormgeving op de kenmerken van het omringend landschap. Zo wordt de weg in het meer kleinschalige landschap van de Biessertpolder met bomen beplant. In de grootschalig polder van Bokhoven blijft de weg onbeplant.

Door een andere vormgeving van de aansluiting komt er ruimte vrij aan de noordwestzijde van de aansluiting. In eerste instantie blijven de grondlichamen en beplanting als relicten van een snelweg van de 20e eeuw liggen. Een andere optie die is onderzocht is de reconstructie van de Boerenschans die hier lag ten tijde van het Beleg van ’s Hertogenbosch (1629).

  
boerenschans-vlijmen.jpg