Het Laar

Het inrichtingsplan Laarmanshoek, is gemaakt in samenwerking met  Waterschap Vechtstromen, en betekent een grondige revitalisering van landgoed Het Laar bij Ommen. De historische waarden van dit Rijksmonument en nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen zijn op een inventieve en vernieuwende manier met elkaar verbonden. 

Laarmanshoek_panorama-regge

Aanleiding voor het plan was het waterveiligheidsproject voor de Vecht in Overijssel. De huidige dijk van de Regge wordt verlegd, waardoor een groot waterbergingsgebied ontstaat. De inpassing van de nieuwe dijk werd aanleiding om het landgoed een opknapbeurt te geven.
 
laarmanshoek ontwerp
Het oorspronkelijke monumentale ensemble van een landhuis met boomgroepen, spiegelvijvers, een Grand Canal en diverse lanen wordt hersteld. De fysieke en visuele relatie tussen het landgoed en de Regge wordt hersteld. Het watersysteem van het landgoed verbetert daardoor aanzienlijk; de grachten, spiegelvijvers en het Grand Canal worden weer watervoerend. Over het Grand Canal komt een moderne versie van de oude en vervallen takkenbrug te liggen.
takkenbrug

Aan het eind van het Grand Canal wordt een gedenknaald geplaatst. De gedenknaald is de verbeelding van een lokale legende over een verloren liefde. Vanaf de bank rond de gedenknaald heeft de bezoeker zicht op het Grand Canal met aan het eind het landhuis en over het Reggedal en de meanderende Regge.
  gedenknaald met uitzicht


De nieuwe dijk, die dwars door het landgoed is gesitueerd, krijgt verschillende karakters, die aansluiten bij de verschillende sferen van het landgoed. Van formeel bij het Grand Canal tot informeel in het natuurbos. Op de kruising van de nieuwe dijk en de hoofdwatergang wordt een klein gemaal gebouwd. Het gemaal krijgt de uitstraling van een follie met een betonreliëf van eikenbast en afbeeldingen van de onderwaterfotograaf Willem Kolvoort.
  gemaal

De planontwikkeling van Laarmanshoek is op een interactieve manier verlopen. In de startfase werd een schetsbijeenkomst georganiseerd met allerlei belangengroepen. Parklaan was ingeschakeld als een van de ontwerpbegeleiders. Het resultaat was een schetsontwerp opgesteld door het waterschap Regge en Dinkel.
Het schetsontwerp is in een aantal stappen door Parklaan en het waterschap uitgewerkt. Belangrijke momenten waren natuurlijk de inspraak en de presentaties aan de monumentencommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
Het plan wordt in een aantal fasen en door verschillende partijen uitgevoerd. Het waterschap is trekker van alle waterhuishoudkundige onderdelen inclusief de follies. De gemeente, tevens beheerder van het gebied, is verantwoordelijk voor de renovatie van de monumentale lanen.

De uitvoering is op 1 oktober 2012 gestart en in juli 2013 afgerond.

laarmanshoek_takkebrug
Boek Tuinhistorie van Nederland II met essay over Het Laar, uitgave Cascade

Lezing tijdens Dag van het Water in de Openbare Ruimte georganiseerd door het Waterforum.

Brochure over het rijksmonument Het Laar.


Artikel in het magazine van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Artikel Civiele Techniek

Artikel Hoogstandje in H2O