Infrastructuur

Wegen en kanalen zijn de bloedvaten van ons landschap. We brengen met z'n allen veel uren door op de weg, dus ook wegen en parkeerplaatsen moeten mooi zijn!
We hebben veel ervaring met de landschappelijke inpassing van infrastructuur. We beschouwen de weg, de verzorgingsplaats en het verkeersknooppunt als een bouwwerk. Het wordt als geheel vormgegeven. Ook de bermen, geluidschermen, het meubilair en het groen worden in samenhang ontworpen.
Naast het wegontwerp heeft Parklaan vervaring met de vormgeving van dijken, ecoducten en andere technische voorzieningen.