De weg van het water

Streefbeeld voor het Hollands Plassengebied in Zuid-Holland

hp-boerderijlint.jpg

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland bureau Cultuur en Vrije Tijd werd het pilotproject Streefbeeld Hollands Plassengebied opgesteld. Doel van het op te stellen streefbeeld was om anderen te inspireren en een ontwikkelingsgerichte manier van werken te stimuleren.

Na gesprekken met 10 gebiedskenners en een inventarisatie van de materiële en immateriële cultuur is een Verkenning opgesteld. Op basis van de verkenning is een verhaallijn ontwikkeld. Deze verhaallijn is de drager van de identiteit van het gebied. Allerlei ontwikkelingen zouden moeten worden gekoppeld aan dit verhaal. De verhaallijn komt voort uit het gebied en zit als het ware in de haarvaten. Deze schone slaapster moet alleen nog wakker worden gekust.

Het streefbeeld is uitgewerkt in een reeks beelden waarbij steeds de huidige situatie, het schrikbeeld en het streefbeeld naast elkaar zijn gezet.

 hp-molen-idylle.jpg  hp-molen-schrikbeeld.jpg  hp-molen-ideaal.jpg


Als voorbeeld is een recreatie-vaarpolderkaart gemaakt. Deze kaart laat zien hoe ' de weg van het water' gebruikt kan worden voor ontwikkelingen op het gebied van toerisme. De van oorsprong aanwezig vaarpolders wordt nieuw leven ingeblazen. Daarnaast is een molenstrippenkaart gemaakt. Het gebied, met de grootste molendichtheid van Europa, wordt zo voor de recreant op een aantrekkelijke manier ontsloten.
 
hp-identiteitsdragers.jpg

Het streefbeeld werd in samenwerking met BUITEN. bureau voor economie en omgeving opgesteld. Bureau Cultuur en Vrije Tijd zal het streefbeeld te integreren in allerlei lopende plannen. Het is de bedoeling om, op basis van de in deze pilot ontwikkelde werkwijze en opzet, meerdere streefbeelden te ontwikkelen.