Bloemenfort Nigtevecht

nichtevecht-bloemenfort

Gedenkplaats Nigtevecht is een unieke plek waar gedenken en recreatie samenkomen. De sfeer wordt bepaald door wilde bloemen en grassen. Zij zijn de verbindende factor tussen gedenkers en natuurvorsers.

nigtevecht plankaart

Fort Nigtevecht is een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het ligt tussen Nigtevecht en Abcoude, langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
De kernwaarden van het fort zijn cultuurhistorie en natuur. Aan deze waarden wordt het gedenken toegevoegd. Het fort wordt een natuurgedenkplaats met ruimte voor gedenktekens.
Om de Gedenkplaats te realiseren zijn een goede ontsluiting, parkeervoorzieningen, verharding van een aantal wandelroutes en bewegwijzering noodzakelijk. Het overkoepelend thema geeft het fort met de nieuwe funktie extra waarde en samenhang.

bloementegel parkeren


Het structuurontwerp Bloemenfort gedenkplaats Nigtevecht is gemaakt in opdracht van een stichting. Het plan wordt in fasen uitgevoerd.