Dome X


 Dome-X vasteplantentuin DOME X entree met grassen en vaste planten  DOME X entree met grassen en vaste planten
 DOME X Terras  DOME X terras omringt door vaste planten  DOME X Terras aan de haven
 DOME X entree met grassen en vaste planten  DOME X nestkasten  DOME X vaste planten kantoortuin in de haven OssDome X is het nieuwe hoofdkantoor van Hendriks bouw en ontwikkeling. Het is een innovatief verzamelgebouw met voorzieningen voor samenwerking en waardecreatie in de bouw. Voor het gehele project is een BREEAM duurzaamheidscertificaat aangevraagd. BREEAM NL geeft de mate van duurzaamheid aan via een goed te verifiëren puntensysteem.

dome-x-groenstructuur.jpg

De buitenruimte bestaat uit verschillende onderdelen. De entree is representatief en bestaat uit een vaste plantentuin die gestructureerd wordt door een reeks hagen. Deze representatieve ruimte sluit aan op de grote entreehal en het restaurant en loopt aan de achterkant van het gebouw door tot het havenkanaal. Werknemers kunnen aan de achterkant van het gebouw, met uitzicht op de haven lunchen. Een grote parkeerplaats verbind het bestande oude gebouw en het nieuwe. Hagen en bomen zorgen voor een groen karakter. Een deel van de wegen bestaat uit grasgridstenen waardoor gazons doorlopen op plaatsen waar weinig verkeer komt, maar waar voor de veiligheid wel een weg noodzakelijk was.

dome-x-plein

Dome X is een voorbeeld van een duurzaam ontwerp. Gedurende het hele ontwerpproces zijn met behulp van de BREEAM NL systematiek afwegingen gemaakt ten aanzien de te nemen duurzame maatregelen op het gebied van landgebruik en ecologie, materialen, water, energie, gezondheid,  transpoort en management.

Concrete voorbeelden zijn het hergebruik van materialen zoals de stelconplaten, betonklinkers en hekwerken. Door de combinatie van oude en nieuwe materialen ontstaat een karakteristiek en representatief karakter. Daarnaast wordt doormiddel van een robuust ontwerp wordt de vervangingsfrequentie van materialen geminimaliseerd. 

dome-x-vogelhuisjes0024.jpg
Samen met Tauw is gekeken naar de voorzieningen op het gebied van ecologie. Er zijn voorzieningen aangebracht voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen.

De Duurzaamheid van het gebouw wilden we doormiddel van een speciaal ontwerp tot uitdrukking brengen.
De oranje scheidingsmuur met 60 blauwe keramische nestkasten zijn een eyecatcher op een plek die niemand verwacht. De vleermuiskasten zijn als een duurzaamheidslogo op het gebouw aangebracht.

dome-x-vleermuiskasten

De uitvoering is in 2013 afgerond met het aanbrengen van de vogel- en vleermuiskasten.