Deltadijk Breskens

Bij Breskens wordt in het kader van nationale deltaproject Zwakke Schakels de waterkering langs de Schelde op deltahoogte gebracht. Ter hoogte van het fort Frederik Hendrik bestaat het plan voor de deltakering uit een verharde dijk met daarop een betonnen waterkerend muurtje. 

breskens-slingermuur

Parklaan heeft het technische ontwerp, dat door waterschap Scheldestromen was gemaakt, vormgegeven en aangescherpt. Met het ontwerp wordt de historie van de locatie in de verdediging van Nederland verbeeld. 
klein informatiepaneel op waterkering

Vanaf de veerboot van Vlissingen naar Breskens wordt de geschiedenis zichtbaar. De plaats van het fort onderscheidt zich door de rode (vesting)kleur van de deltadijk en de grijze deltamuur. Vanaf het strand zijn de verschillende namen, die het fort heeft gehad, leesbaar. Dicht bij de haven staan de woorden Scheldeveste Breskens en op de plaats van het fort staan in het beton de namen fort Imperial, fort Frederik Hendrik en Atlantikwall. 

breskens-vanaf de Schelde

Het fort ligt achter de dijk en is omgevormd tot een vakantiepark met huisjes. Alleen de contour herinnert nog vaag aan het verleden. Uit een analyse van RAAP bleek dat de boog die op deze plaats in de deltadijk aanwezig is, dateert uit de aanleg van het fort. De boog ligt op de plaats waar de kanonnen stonden opgesteld, ook wel de batterij genoemd.

De betonnen muur volgt deze boog, refererend naar de vormgeving van de vesting. Op de betonnen deltamuur komen de verschillende namen die het fort heeft gehad. Aan de strandkant zijn de letters groot. Ter hoogte van de batterij is een patroon op basis van de plattegrond van het fort en de batterij zichtbaar. 

breskens-vanaf het strand

Aan de landkant (c.q. de fiets- en wandelpromenade) zijn belangrijke momenten in de geschiedenis van het fort aangegeven. De de letters zijn kleiner en ter hoogte van de batterij is een patroon van kanonnen aangebracht. De kanonnen staan als het ware op de Schelde gericht. 

breskens-vanaf de promenade

De trappen in de dijk zijn van beton en een onderdeel van de verharde dijk. De trappen over de muur zijn juist licht en onafhankelijk van de muur. Ze laten de lange doorgaande lijn van de muur intact en kunnen bij storm en hoogwater eenvoudig verwijderd worden zonder dat de muur beschadigd wordt. 

Door de vorm van de muur en het patroon is bijna elk segment van de muur uniek. De muur is 500 meter lang en bestaat uit 132 delen. In combinatie met de teksten op de muur geven 5 kleine informatiepanelen extra uitleg over de betreffende periode. Deze RVS panelen zijn op de bovenkant van de muur bevestigt, waardoor ze goed leesbaar zijn, maar vanuit het landschap niet opvallen.

breskens-scheldeveste

De deltadijk is een verharde dijk gemaakt van betonelementen. De dijk en muur hebben hetzelfde verloop met rechtstanden en gebogen lijnen. De Deltadijk wordt normaal bekleed met grijze betonelementen. Op de plaats waar het fort ligt wordt de kleur roodbruin. De kleur verwijst naar het metselwerk op vestingwerken. De muur is als het ware op de deltadijk gezet.

Dit plan werd in samenwerking met RAAP ontwikkeld.

Foto's van het werk in uitvoering

NEO betonvormgeving bv heeft de bekisting met de patronen en belettering verzorgd.