Parklaan landschapsarchitecten

is een bureau dat zich richt op ontwerp en vormgeving van de ruimte om ons heen. Een plan van Parklaan is functioneel, duurzaam en verbindt het verleden met de toekomst

Werken aan de historie van morgen
Parklaan is specialist in het verbeelden en opnemen van de cultuurhistorie in een eigentijds landschap. We werken aan een gelaagde identiteit waarbij erfgoed beter tot zijn recht komt en een goed functionerend landschap ontstaat. We werken op structuur- en objectniveau aan groen erfgoed zoals rijks- en archeologische monumenten.

Werken aan duurzaamheid 2.0
Parklaan verandert. We zitten niet stil, maar bewegen mee met het landschap en halen onze inspiratie uit het werken aan nieuwe vraagstukken. Parklaan denkt in kringlopen op zowel gebiedsniveau als op het niveau van materiaalgebruik. Klimaatadaptatie en Cradle to Cradle zijn een integraal onderdeel van onze plannen.
We werken met de lagen benadering, biobased landschapes en het C2C certificeringsysteem BREEAM.nl

Vernieuwend en haalbaar
Parklaan plannen zijn vernieuwend, maar ook betaalbaar in aanleg en beheer. We combineren uw wensen en financiele mogelijkheden met een verrassende ruimtelijke kwaliteit. We maken plannen met en voor burgers, ondernemers en overheden. We ondersteunen burgerinitiatieven, overheidsplannen en projectmatige ontwikkelingen van ondernemers.

Werken in een netwerk van koplopers
Marcel Eekhout en Aleks Droog vormen al 20 jaar de kern van het bureau. Parklaan werkt samen met andere koplopers. Afhankelijk van de vraag stellen we een ontwerpteam samen met enthousiaste en deskundige specialisten uit ons netwerk van zzp-ers en bureaus. Onze kennis en ervaring is daardoor breed en vernieuwend. We maken zowel plannen voor het landelijk- als stedelijk gebied, voor de uitvoering en voor het beleid.