Out Herlaer

Het Brabants Buitenmuseum Out Herlaer

collage oud herlaer
Out Herlaer aan de Dommel. Het kasteel wordt op een eigentijdse manier verbeeld.

Samen met Brabants Landschap, het noordbrabants museum en Reset architecture heeft Parklaan een plan opgesteld voor de oude kasteelplaats en boerderij Oud Herlaer en omgeving.

Het landschap rond de oude boerderij, Bossche Broek Zuid, wordt een museumlandschap waar cultuurhistorie, natuur en klimaatadaptatie samen komen. Beeldende kunst is hierbij een middel om dit over te dragen op het publiek.

Geen gewoon beeldenpark, maar een plek waar de beeldende kunst gerelateerd is aan dit specifieke Dommellandschap en iets vertelt over de natuur, de cultuurhistorie en het klimaatbestendig maken van het landschap.


Naast Out Herlaer krijgen ook Haanwijk, 't Vaantje en kasteel Mourik een rol bij de ontwikkeling van dit fantastische culturele landschap langs de Dommel.

vogelvlucht out herlaer
Out Herlaer met monumentale kunst op het erf en rondom nieuwe Dommeleilanden met eco-art

vogelvlucht-Out Herlaer-hoogwater
Out Herlaer als waterburcht omgeven door water van de Dommel

Vanuit Out Herlaer worden verschillende landschappelijke eenheden ontsloten die samenhangen met de historie en natuurdoeltypen; het levende Dommeldal, het fossiele Dommeldal, de akkers en moeras- en droge bossen.

De kunst neemt een belangrijke plaats in bij het concept van het Buitenmuseum. Out Herlaer zelf is een museum waar kunst en archeologie samenkomen. Op het erf staan monumental schulpturen. Op de Dommeleilanden wordt gewerkt met eco-art; Kunst wordt gerealiseerd met biotopen als ontwerpmateriaal.
Tijdens de kunstbienale trekken de kunstenaars het landschap in. Het hele Bossche Broek Zuid wordt hun tijdelijke werkgebied.