Out Herlaer

Het Brabants Buitenmuseum Out Herlaer

vogelvlucht moerasdommel
Out Herlaer wordt ontwikkeld als centraal onderdeel van het nieuwe dynamische en het oude fosiele Dommeldal.

Samen met Brabants Landschap, het noordbrabants museum en Reset architecture heeft Parklaan een plan opgesteld voor de oude kasteelplaats en boerderij Oud Herlaer en omgeving.

Het landschap rond de oude boerderij, Bossche Broek Zuid, wordt een museumlandschap waar cultuurhistorie, natuur en klimaatadaptatie samen komen. Beeldende kunst is hierbij een middel om dit over te dragen op het publiek.

Vanuit Out Herlaer worden verschillende landschappelijke eenheden ontsloten die samenhangen met de historie en natuurdoeltypen; het levende Dommeldal, het fossiele Dommeldal, de akkers en moeras- en droge bossen.
 


vogelvlucht out herlaer
Out Herlaer in het midden van de nieuwe Dommeleilanden met eco-art

vogelvlucht-Out Herlaer-hoogwater
Out Herlaer als waterburcht omgeven door water van de Dommel

Het wordt een gebied waarbij nieuwe natuur en cultuur-natuur voor de recreant te beleven zijn. De te ontwikkelen hoge natuurwaarden van het oude landschap wordt gecombineerd met eco-art; kunstenaars krijgen de natuurdoeltypen als materiaal om kunst mee te maken.

Daarnaast zal een groot deel van het landschap betaan uit natuur van het kenmerkende Brabantse historische oude Hoeve landschap met de Dommel als structuurbepalende laaglandbeek.

De oude kasteelplaats Herlaer, die nu nog onder het maaiveld ligt, wordt verbeeld op het erf van het buitenmuseum en vrijgraven in een van de bijgebouwen.

Het ruimtelijkplan is onderdeel van de tender om de grond en gebouwen van Out Herlaer te kunnen kopen.