Broekpolder

Kunstproject in de de Vinex wijk Broekpolder in Heemskerk-Beverwijk


waterslang-04.jpg
waterslang (foto Paul de Kort)

Het landschap van Broekpolder is het resultaat van een eeuwenlange genese. Menselijk handelen en natuurkrachten hebben het landschap gemaakt tot wat het nu is. Het Oerij is bepalend geweest bij de ontwikkeling van gewoontes en gebruiken van de volkeren. Op specifieke plaatsen aan en in het water lagen offerplaatsen. Na het verzanden van het Oerij verlieten de volkeren het gebied. Later werd het in bezit genomen door een agrarische samenleving met nieuwe gebruiken. Nu biedt het gebied plaats aan een stedelijke samenleving. Een samenleving waar zich nieuwe gebruiken en rituelen zullen ontwikkelen.  

plankaart met eilanden en rotondes

Met ons voorstel voor kunst in de wijk Broekpolder willen wij een impuls geven aan het ontstaan van nieuwe symbolen en een nieuw gebruik en ritueel dat specifiek is voor het eiland Broekpolder. Het systeem van oppervlaktewater gaat rond in een oneindige cyclus. Als symbool voor deze cyclus introduceren wij een dubbele spiraal. De beweging die het water en het verkeer maakt door de wijk lijkt te zijn opgespannen tussen twee uitersten, gemarkeerd door twee rotondes.  

broekpolder offersteentje

Elk huishouden in Broekpolders krijgt als rituele handeling een wateroffersteentje uitgereikt. Er zijn inmiddels 2500 steentjes verspreid. De steen doet het verhaal over het watersysteem herleven. Bij het vertrek uit de wijk worden de steentjes geofferd bij een speciale plek bij het archeologische park. 

Er liggen vijf kweldereilanden in de offersingel; zij verwijzen naar het oude kwelderlandschap met kwelderkliffen van klei. Door de trapsgewijze opbouw maken zij de helderheid van het water en kleine peilschommelingen zichtbaar. 

voerman-03.jpg
voerman (foto Paul de Kort)

voerman-02.jpg
voerman s'nachts (foto Paul de Kort)

‘s Nachts licht er een mysterieus blauw licht op uit de offerplaatsen. De offersingel kan gezien worden als een afspiegeling van de melkweg. Vijf sterrenbeelden op het noordelijk halfrond vallen samen met de melkweg. De kweldereilanden en blauwe lichtjes zijn georganiseerd volgens deze sterrenconstallaties. 

vissen-04.jpg
vissen (foto Paul de Kort)

zwaan-01.jpg
zwaan (foto Paul de Kort)

rotonde-2011.jpg
de bron (foto Paul de Kort)

De waterlijn met eilanden is opgespannen tussen twee rotondes. De rotondes verbeelden de bron en de kolk.


De uitvoering is gekoppeld aan de fasering van de woonwijk. De uitvoering van het plan is in 2005 gestart. December 2012 werd het project officieel afgerond. De wethouders van Heemskerk en Beverwijk offerden samen met mensen die direct bij het project betrokken waren een steenje bij de waterslang. 

Het plan Wateroffers voor Broekpolders samen met Paul de Kort ontworpen.

meer over dit project 


Glossy 'broek' met een overzicht van alle kunstwerken in Broekpolder.

Noord-Hollands Dagblad