Whats Behind?

Een ecoduct en geluidwal langs A28 bij het Dwingelderveld

Onderscheiden met de Harry de Vroome Penning 2016

ecoduct-spier-dwingelderveld

Langs de autosnelweg A28 ter hoogte van het Nationaal Park Dwingelderveld is een nieuwe geluidswal en een ecoduct met een bijzonder uiterlijk door ons ontworpen.

De Provincie Drenthe heeft begin 2010 de opdracht verleend aan drie landschapsarchitectbureaus om een schetsontwerp voor de wal en het ecoduct te maken. Parklaan landschapsarchitecten tekende voor het winnende ontwerp en heeft het schetsontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. 

Het Dwingelderveld is de afgelopen jaren heringericht, zodat de kwaliteit van de waterhuishouding en de natuur verbetert. Onderdeel van het inrichtingsplan is een geluidswal langs de A28 en een ecoduct over de A28. De afgegraven grond uit het Dwingelderveld is verwerkt in deze geluidwerende voorziening en zorgt er voor dat het Nationaal Park Dwingelderveld nog stiller wordt.


spier-geluidswal Dwingelderveld
Het is geen standaard geluidwal geworden. Over een lengte van 6 km heeft Parklaan een glooiend landschap ontworpen dat aansluit bij het karakter van het Dwingelderveld. Het Nationaal Park bestaat uit bos en heide. Het glooiende landschap dat is ontworpen sluit hierop aan.

Ten noorden van de aansluiting Spier heeft de geluidwering een boskarakter en ten zuiden van de aansluiting ontstaat een heidevegetatie. Ook in de brede middenberm van de snelweg wordt natte heide ontwikkeld. Het uniek karakter van het Nationaal Park Dwingelderveld loopt zo door over de snelweg.

dwingelderveld_130610_0014a.jpg

De vormentaal voor de geluidwering is ook toegepast op het ecoduct dat het Dwingelderveld met het Terhorsterzand verbindt. De glooiende vormen van dit dekzandlandschap vloeien over de snelweg heen. De automobilist rijdt als het ware onder het bos door.

Op de wal is het beeldmerk van het Nationaal Park Dwingelderveld, het silhouet van een schapenkop, geplaatst. Dit beeldmerk is gelijktijdig een uitkijkpunt voor de wandelaar in het gebied.

uitkijkpunt dwingelderveld.jpg

Eind 2010 zijn de werkzaamheden in het Dwingelderveld gestart en in zomer van 2014 afgerond. (zie ook 1 & 2 artikelen in Dagblad van het Noorden)
 
Op 7 juli 2016 ontvingen we voor dit project de Harry de Vroome penning. Een prijs voor projecten die het Drentse landschap duurzaam verbeteren en inspelen op de omgevingskwaliteiten. Uit het juryrapport.

BewarenBewarenBewaren