De nieuwe Weg der Weeghen

langetermijnvisie en ontwerp voor de N 237 tussen Amersfoort en Utrecht

aweg-historie.png

In opdracht van de Provincie Utrecht werd in 2006 samen met een architectuurhistoricus, een toekomstvisie gemaakt voor de Amersfoortsestraatweg. In 2007 is deze visie uitgewerkt naar aan ontwerp op hoofdlijnen. In de komende jaren zal steeds een deel van deze Provinciale weg worden uitgewerkt naar besteksniveau.

Het doel van de toekomstvisie was om de Amersfoortseweg als structurerende eenheid beter tot zijn recht te laten komen. Het oorspronkelijke stedenbouwkundige concept van Jacob van Campen uit 1639, diende daarbij als inspiratiebron. Langs de weg liggen buitenplaatsen in een strak monumentaal grid.

thema-1-basisontwerp.png3d-profiel-1635-[geconverte.jpg 3d-profiel-sortie-[geconver.jpg

Het oorspronkelijk profiel ( links) heeft een monumentale opzet; 60 meter breed met twee keer drie rijen bomen. De buitenplaatsen werden omkaderd door eikenhakhoutsingels.

In de nieuwe situatie (rechts) ontstaat opnieuw een monumentale opzet waarbij de sorties worden gemarkeerd.


De huidige weg en het aangepaste profiel

Op basis van het oorspronkelijke ontwerp van Jacob van Campen en latere historische ontwikkelingen, waarbij de structuur van sorties en vakken werd uitgebreid, is een raamwerk ontworpen dat bestaat uit monumentale wegen, vakken en stroken. De, in afwijking van het oorspronkelijke ontwerp ontwikkelde, ‘halve' vakken zijn verdubbeld waardoor weer vierkante vakken ontstaan. Deze worden deels ontsloten door nieuwe parallelwegen. Er ontstaan 'rug aan rug' kavels van 350 x 350 meter.
 
thema-4-basisontwerp-waarde.png

Binnen de structuur van vakken en stroken kan verspreide verstedelijking plaats vinden. De ruimte erbuiten is bestemd voor natuur en recreatie. Op de hoekpunten van de vakkenstructuur komen markeringsobjecten. Deze maken de structuur zichtbaar en bieden de mogelijkheid om de geschiedenis van de Amersfoortseweg te vertellen.


thema-6-basisontwerp-gr-ver.png
De actuele ontwikkelingsmogelijkheden binnen het raamwerk hebben voornamelijk betrekking op de reconstructie van de weg en de gespreide verstedelijking en ontwikkeling van natuurgebieden op voormalige defensieterreinen. Daarnaast worden nog enkele ecologisch noordzuid verbindingen aangelegd.

aweg-ontwerp.png

3d-profiel-2-oud-[geconvert.jpg 3d-profiel-4-nieuw-[geconve.jpg

          
De Provinciale weg krijgt een monumentaal symmetrisch profiel met een hoofdweg en parallelwegen of fietspaden. Waar de ruimte het toelaat zijn twee keer drie rijen beuken aangebracht. Op plaatsen waar omleidingen zijn ontstaan komt geen laanbeplanting.


Landschapsplan voor de hele N237

ontwerp-n237.png

Het ontwerp op hoofdlijnen voor het trace Utrecht- Zeist- Soesterberg- Amesfoort.

Als vervolg op de toekomstvisie Amersfoortse weg is een ontwerp op hoofdlijnen voor het tracee Utrecht- Zeist- Soesterberg- Amersfoort gemaakt. Dit plan zal de komende 15 jaar als leidraad dienen bij de uitwerking van deeltrajecten. De delen van de Amersfoortseweg die geen deel uitmaken van het oorspronkelijk tracee van van Campen krijgen een beplanting van eiken en zijn over het algemeen minder monumentaal.

Voor het deeltraject Vollenhoven- Panweg is in 2007 een definitief ontwerp gemaakt. Het oostelijke deel van dit traject krijgt een brede middenberm met een bosachtig karakter. Het wordt ook wel de omleiding Den Eijk genoemd. Het oorspronkelijke tracee van de Amersfoortse weg ligt als een restant in het landgoed Den Eijk. Het westelijke deel krijgt een monumentale beplanting van eiken. De zuidelijke rijbaan is een van de twee belangrijke assen van landgoed Vollenhoven. Het plan voor dit deeltraject wordt in 2008 zal uitgevoerd. 


Meer informatie over de Amersfoortseweg is te vinden op de Buitenplaatsensite van de Provincie Utrecht.

Meer informatie kunt u vinden in het artikel ‘Wegh der weegen' krijgt weer monumentaal karakter