Troelstraplein Meppel in de prijzen

Drentse welstandsprijs en prijs voor kindvriendelijk project

 

hvtm_opening2.jpg 

In 2005 werd het Troelstraplein gekozen tot 'kindvriendelijk project'.

Door een vakjury zijn 10 plannen geselecteerd uit circa 80 inzendingen. Een kinderjury heeft hieruit de 5 meest kindvriendelijke projecten geselecteerd. Het Troelstraplein is een van de winnaars!Welstandsprijs Drenthe 2005

Het Toelstraplein werd in het voorjaar van 2005 genomineerd voor de welstandsprijs van Drenthe. Dit is vooral opmerkelijk omdat het de jury is gelukt om het eindbeeld van het park voor de geest te halen. Tijdens de jurering was het park namelijk nog niet opgeleverd. Het gras was nog niet ingezaaid en de bomen werden net geplant.

 hvtm_speelstrip-nieuw.jpg

Uit het jury rapport Drents Plateau:

"Het Troelstraplein in Meppel is een langgerekte openbare ruimte, centraal gelegen in de wijk Haveltermade. Deze uit de jaren '50 en '60 daterende wijk ondergaat momentgeel een ingrijpende renovatie. Woningen worden aangepast aan veranderende wooneisen, hier en daar maakt de bestaande bebouwing plaats voor nieuwbouw en de openbare ruimte wordt heringericht. Voorheen kende het plein straten aan weerszijden en in ht midden een door groen afgeschermd gebied, dat hoofdzakelijk gebruikt werd voor sport en spel. Bij de herstructurering is het middengebied geopend door begroeiing te verwijderen. Het plein doet hierdoor ruimter aan en betrekt de gevelwanden bij de pleinruimte. In de lengterichting van het plein is een looproute gecreeerd.

De jury heeft waardering voor de totaalaanpak, waarbij versterking van het plein als openbare ruimte voorop staat., terwijl bovendien is gekozen voor een ruime en rustige inrichting. Het Troelstraplein telt in de wijk weer mee als structuurbepalend element."  

Meer informatie over het Actieplan en de deelgebieden.