Fort Altena

Ontwerp voor de kruising van de Nieuwe Hollandse waterlinie en de A27 

altena_duivenmuur.jpg

In opdracht van de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting hebben we een plan gemaakt voor fort Altena. De vraag was om het fort voor de weggebruiker van de A 27 zichtbaar te maken. Daarnaast was de wisselwerking tussen fort en snelweg belangrijk.

'Naarmate de tijd verstrijkt wordt het verleden mooier dan het in werkelijkheid was.'

Romantiek viert hoogtij op de forten van de Hollandse Waterlinie. Forten krijgen een nieuwe bestemming als natuur-, recreatie- of woongebied. Op Fort Altana staat de recreatie centraal. Door de nieuwe functie en inrichiting vergeten we bijna dat ze gebouwd zijn voor de verdediging van het land in tijden van oorlog. Op het fort zijn in verschillende perioden manschappen gelegerd geweest.

De A27 is in feite een uitgegroeide Napoleontische weg. In de periode van de Hollandse waterlinie was het een doorgang door de linie, nu is het een belangrijke verbinding tussen verschillende delen van Nederland.

Wellicht kijken we later ook met een romantische blik naar de A27; een mooie weg die garantstaat voor de individuele vrijheid van de automobilist. Het is echter ook een weg waarover verschillende troepen marcheerden.

In ons plan kiezen we niet voor het een of het ander. We versterken de romantiek, maar maken ook het oorspronkelijke oorlogsdoel van het fort en de weg zichtbaar. 

altena_courtine3d.jpg

Een nieuwe courtine aan de snelweg zorg voor zichtbaarheid vanaf de A27. De schaal en maat is in verhouding tot de snelweg. De courtine rond het fort af maar maakt ook zichtbaar dat de weg de punt van het fort afsnijd.  

altena_duiven.jpg

Op het fort ontstaat rust, waardoor weer optimaal kan worden genoten van de idylle die op het fort heerst.  

 altena_irw27-fort3d.jpg

De gracht die van oudsher het fort omsloot wordt in verhouding gebracht tot de snelweg.  

Het inundatieveld krijgt een functie in de regionale waterhuishouding en legt de relatie met fort Bakkerskil.  

 altena_courtine-fortkant3d.jpg

In de courtine zijn sleuven en holtes gemaakt. De sleuven geven zicht op de A27, de inundatievlakte en fort Bakkerskil. De sleuven kunnen worden afgesloten met glas waarop fragmenten van oorlogshandelingen en voorbijtrekkende troepen zichtbaar zijn. Voorbijrazend verkeer en de frangmenten mengen het heden en verleden. Geluid kan bewust worden binnengelaten of afgeschermd.

In de holten zullen witte duiven broeden. De witte vredesduiven zweven boven de rijksweg en staan symbool voor de veranderde functie van het fort.  

altena_napoleon.png altena_kanon.png altena_colonne.png

Napoleon.. WO I ...... WO II

Eind mei 2008 werden de 10 projecten gepresenteerd aan de hand van een film, gemaakt doorTheo van de Aker. Daarnaast heeft het Nieuwe Brabantse Kunst Stichting een boek uitgebracht waarin de ontwerpen worden beschreven. Het boek bevat ook een aantal beschouwende artikelen van onder andere Ed Taverne. Het boek en de video kunnen worden besteld bij de BKKC Tilburg.