Sensus

Ruimtelijk plan voor de verbeelding van Nigrum Pullum in Zwammerdam 

Romeins paviljoen

Romeinse poort in park

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland hebben we samen met Paul de Kort, beeldend kunstenaar en Ivar Schute, archeoloog, een definitief ontwerp gemaakt voor de verbeelding van het Romeinse castellum Nigrum Pullum in Zwammerdam. Het ontwerp is samen met specialisten van de zorginstelling Ipse de Bruggen opgesteld. Als vervolg op deze opdracht is de eerste fase van dit project uitgewerkt en uitgevoerd als een tijdelijk kunstwerk; de belevingspoort. Het kunstwerk kan over 5 jaar, samen met drie andere poorten, zijn definitieve plaats krijgen in het park op het terrein van Ipse de Bruggen. 

s-vogelvlucht-castellum.jpg

Het Definitief ontwerp 'Sensus' ligt in het park van landgoed De Hooghe Brug in Zwammerdam. Voor deze zorginstelling is het castellum verbeeld door middel van een parkachtige inrichting met een carree van Italiaanse populieren, ondiepe grachten met geurende planten, belevingspoorten en een principia.

s-defintief-ontwerp-castell.jpg

Het is de bedoeling dat het definitief ontwerp een integraal onderdeel wordt van het stedenbouwkundig plan dat voor Ipse de Bruggen wordt opgesteld. Om het castellumterrein zichtbaar te maken is het noodzakelijk dat een aantal paviljoens word afgebroken. Langs het castellum zijn nieuwe gebouwen geplaatst. Het castellum terrein wordt door deze ingreep vanaf de hoofdweg zichtbaar. De entrees van het castellum worden gevormd door belevingspoorten. De vorm van de gebouwtjes is afgeleid van de oorspronkelijke Romeinse poortgebouwen. Elke poort heeft een andere sfeer die past bij de plaats van de poort. De hoofdpoort, die aan de kant van de Oude Rijn staat, verwijst naar deze rivier. De oostpoort verwijst naar Rome, de achterpoort naar de Vicus en de westelijke poort naar het strijdveld.

s-castellum-principia.jpg

De principia (het hoofdgebouw) is met betonelementen weergegeven en kan dienen als zitplek. Het is ook dé plek voor openlucthvoorstellngen.

In de belevingspoorten worden de zintuigen geprikkeld. Beeld, geluid, geur en het materiaal zijn per poort verschillend. Het ontwerp is speciaal gemaakt voor de clienten van Ipse de Bruggen. De werking van de snoozleruimtes hebben als inspiratie gediend.

lichtval aan binnenzijde paviljoen

Afbeelding in belevingspoort met magnolia en zachte zomerbries

 

geluiddouche in paviljoen

Geluiddouche met geluid van een warme zomeravond in Italie 


De poort die verwijst naar Rome is inmiddels gerealiseerd. Het is een 1 : 1 versie van de uiteindelijke belevingspoort. Deze torens zijn bedoeld om te kijken of de clienten de torens leuk vinden en er een interactie gaat plaatsvinden. Daarnaast moeten ze bewoners, ouders en sponsoren enthousiasmeren, zodat over 5 jaar het hele plan inclusief de belevingstorens kan worden gerealiseerd. In een van de torens is informatie over Sensus te zien en te horen.


Interactieve Romeinse limeskaart (bron http://vici.org ontwikkeld door Rene Voorburg). Parklaan heeft gegevens die in het kader van het streefbeeld Zuid-Holland en Sensus zijn verzameld ingevoerd in dit systeem.

Het project is uitgevoerd door Ton Lommers, Segno d' arte, Antoine Knippels, Barvo bv en i-oms in and outdoor media support . 

Naar inrichtingsplan castellum Fectio, Bunnik
Naar streefbeeld Limes Zuid-Holland