Actieplan Buitenruimte Haveltermade

De revitalisering van een jaren 50 wijk in Meppel

hvtm-actieplanmaart-2007.png

In het kader van het wijkontwikkelingsplan Haveltermade heeft Parklaan landschapsarchitecten, van de gemeente Meppel, de opdracht gekregen om een Actieplan Buitenruimte te maken. Het doel was revitalisering van deze wijk. Naast ruimtelijke en duurzaamheidsaspecten beschrijft het plan welke acties verschillende partijen moeten ondernemen om tot verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte te komen

Door de verschillende acties wordt de woonwijk tevens klimaatbestendig gemaakt; minder verharding, een groen- blauwe structuur met water, groen en bomen.

Het deelgebied Troelstraplein viel verschillende keren in de
prijzen.  

Het Actieplan Buitenruimte bestaat uit een plankaart, een gereedschapkist en een toelichting. De plankaart geeft de grotere structuur aan en geeft zicht op ordeningsprincipes van ontsluiting, parkeren en groen. De gereedschapkist heeft betrekking op de manier waarop de profielen van straten en pleinen worden vormgegeven, de beplantingsopzet en het materiaalgebruik. Het Actieplan vormt de basis voor uitwerkingen van deelgebieden en de uitvoering.

Het oppervlak verharding is geminimaliseerd waardoor meer regenwater wordt geinfiltreed. De hemelwaterafvoer van de wegen is afgekoppeld. Het regenwater gaat niet naar het riool maar wordt naar waterlopen afgevoerd. Door de toename van het groen en water zal de hittestres afnemen. Daarnaast wordt meer fijnstof gevangen.

Het actieplan is inmiddels volledig uitgevoerd. Voor verschillende deelgebieden werden korte bondige beschrijvingen gemaakt, die de basis vormden voor de verschillende uitwerkingen.  

Parklaan heeft inmiddels voor de hele wijk ontwerpen gemaakt. De deelgebieden zijn tot in de details uitgewerkt en vervolgens door de gemeente Meppel uitgevoerd. De uitvoering van het Actieplan is in januari 2004 gestart en in 2010 afgerond. 

informatie over de deelgebieden:
Troelstraplein; ruimte voor ontmoeten
Noord-Oost en Mackayschool; lange lijnen en leren in het park
Oude Vaart; dromen langs het water
Oude Vaart Noord;lange lijnen
Heinsiusstraat en wijkwinkelcentrum; Groene Hoven
Schaperstraat; wonen in de glooiende velden


Meer achtergrond informatie over dit project kunt u in de onderstaande artikelen vinden.