Het contrast opgevoerd

structuurschets voor de Loevensteinstraat in Breda

huidige situatie met parkeren in het zicht

Voor de Loevensteinstraat in Breda hebben Heijmans projectontwikkeling en Woningcorporatie Larentius een plan opgevat om op de Rüttchenlokatie appartementen te ontwikkelen en de Doenrade en Zorgvliet flats te renoveren. De vraag was om te zoeken naar oplossingen voor het parkeren in combinatie met de ontwikkeling van een groene omgeving van de gebouwen.

lo-stad-land.png

Het studiegebied ligt op de overgang van stad naar land. De scherpe grens wordt gevormd door de Doenrade- en de Zorgvliet flat. Ten noorden van de Loevensteinstraat ligt de zogenaamde landschappelijke driehoek. Een gebied dat in de visie van de gemeente zijn groene en natuurlijke karakter moet behouden. Het landschap van de landschappelijk driehoek moet als het waren doorlopen tot aan de flats.

lo-structuur.png

Het gebied ten noorden van de Loevensteinstraat krijgt dan een natuurlijk karakter waarbij de Bavelse Leij zijn natuurlijk vorm weer terug krijgt. Ten noorden van Doenrade- en Zorgvlietflats vormen de strakke lijnen van schanskorven in combinatie met een kruidenrijke vegetatie en boomgroepen de overgang van de stad naar het landelijk gebied.

Ten zuiden van de Doenrade- en Zorgvlietflat krijgt de openbare ruimte een meer parkachtig karakter met gras en boomgroepen met soorten die aansluiten bij het sortiment in de wijk (kers, tulpenboom Hartbladige els enz,). Op de grens tussen stad en land, tussen stadspark en natuurpark staan de Doenrade- en Zorgvlietflat.

lo_overzicht.png

Alle parkeervoorzieningen hebben we aan de de noordzijde van de flats gesitueerd. Ze worden met schanskorven ingepast. Het park krijgt een natuurlijke kruiderijke vegetatie die ook doorloopt op het dak van de parkeergarage. De schanskorven vinden ook hun vertaling in de wand van de parkeergarage onder de nieuwe gebouwen.

lo_profiel-zorgvliet.png

In de parkeergarage worden op het maaiveld bomen geplant. In het parkeerdek worden daarvoor openingen uitgespaard. Samen met de keerwand die met varens en klimplanten kan begroeien zorgen de bomen voor een aangename sfeer in de parkeergarage. 

Nieuwe situatie met het parkeren uit het zicht

Aan de zuidzijde worden de parkeerplaatsen verwijderd en ontstaat ruimte voor een park. De bestaande bomen die nu zo'n 30 jaar oud blijven gehandhaafd en geven het park gelijk een volwassen uitstraling. Het park aan deze zijde krijgt veel meer het karakter van een stadspark met gras, parkbomen en bloeiende heesters. Een echt stadspark waar je kunt wandelen, picknicken of op een bankje in de zon kunt zitten.