De Zuiderwaterlinie

Drie visies voor voor ravelijnen, vestingen en bolwerken

In opdracht van de Stichting Cultuurhistorie West Brabant heeft Parklaan samen met Bureau BUITEN drie inrichtingsvisies gemaakt voor onderdelen van de ZuiderWaterlinie. De inrichtingsvisies werden in overleg met de betrokken gemeenten opgesteld. 


Ravelijn Op den Zoom (Bergen op Zoom)

schetsontwerp ravelijn op den Zoom
Het ravelijn wordt beter verbonden met de stedelijke routestructuren en aantrekkelijker gemaakt voor meer verschillende groepen. Daarnaast wordt de militaire historie benadrukt. Hiervoor wordt voorgesteld om het ravelijn via twee toegangen te ontsluiten voor wandelaars door het openstellen van de oorspronkelijke toegang door middel van een lage brug over het water vanuit de zuidwestkant of een trekpont vanuit de recent ontdekte poort.

toegangsbrug over het water naar het ravelijn

Op de terre wordt een stadspodium ingericht dat geschikt is voor openluchtvoorstellingen. Om de gebruiksmogelijkheden van de terre te vergroten wordt een multifunctionele (demontabele) kiosk geplaatst. Deze kan gebruikt worden tijdens voorstellingen, en ook bij educatieve activiteiten of kinderfeestjes. Deze kinderfeestjes en educatieve programma's maken geschiedenis beleefbaar door bijvoorbeeld verkleedpartijen, spelletjes en bezichtiging van de kazematten. De kazematten worden voor een bredere publiek toegankelijk en (bij slecht weer) dienst doen als ontvangstruimte voor kleine groepen. In de kazematten kunnen ook historische voorwerpen gepresenteerd worden. 


Lunet aande Donge (Geertruidenberg) 

zw-ravelijn-ontwerp.jpg

De unieke plek en setting van de lunet bieden verschillende mogelijkheden voor inrichting en gebruik. Voor de lunet zijn 3 scenario's ontwikkeld die oplopen in ambitieniveau.

zw-geertruidenberg-vogelvlu.jpg

De lunet wordt gerestaureerd en wordt gebruikt als ‘clubhuis' voor jongeren en lokale groepen en verenigingen.
De lunet wordt gerestaureerd en wordt een ontmoetingsplaats voor verschillende lokale doelgroepen geïnteresseerd in cultuur, kunst en cultuurhistorie, inclusief een horecavoorziening.
De lunet wordt een horecavoorziening voor bijzondere gelegenheden.


Vesting Steenbergen 

zw-steenbergen--overzicht.jpg

De uitdaging is om de vestingwerken een structurerende en blijvende plaats te geven in het stedelijk weefsel van Steenbergen waardoor deze stad zich richting bewoners en toeristen sterker kan profileren als vestingstad.en de historie beter beleefbaar wordt.

zw-steenbergen-ravelijn.jpg

Voorgesteld wordt om de recreatieve ontsluiting van Steenbergen en de omgeving sterk uit te breiden voor zowel wandelen en fietsen als de (kleine) recreatievaart. Hiervoor wordt de noordelijke enveloppe opnieuw in profiel gebracht en openbaar toegankelijk voor wandelaars gemaakt. De (buitenste) vestinggracht wordt aangesloten op het netwerk voor de kleine recreatievaart. De wandel- en fietsmogelijkheden worden verder vergroot door een nieuw pad langs het oorspronkelijke retranchement met bastions en gracht.

zw-kinderspeelplaats.jpg

Het nu nauwelijks zichtbare ravelijn krijgt zijn eiland-karakter terug en vormt als natuurspeelbos een avontuurlijke plek voor gezinnen met kinderen. Zo kan er ook letterlijk meer beleefd worden op de vesting.