Tankgracht Nieuwe Hollandse Waterlinie

Ideeschetsen voor de korte en lange termijn

tankgracht-voorkant.jpg

In opdracht van de Provincie Utrecht is een plan gemaakt voor het zichtbaar maken van de tankgracht. De tankgracht is onderdeel van Nieuwe Hollandse Waterlinie en werd in de WO II aangelegd als versterking van de waterlinie.

In het ontwerp voor de tankgracht is gekozen voor een combinatie van strategieën:
  • Over de hele tankgracht wordt ingezet op instandhouding en ontwikkeling van de tankgracht als geheel
  • Op een of twee plaatsen wordt de tankgracht uit educatief oogpunt delen gereconstrueerd.
  • De verdwenen delen en objecten van de tankgracht zoals de tankversperringen worden niet letterlijk vertaald maar verbeeld.
Voor het beleefbaar maken van de tankgracht zijn bouwstenen ontwikkeld zoals de verbeelding van de tankversperringen en specifieke tankgrachtbruggen bij naoorlogse kruisingen.
tankgrachtbrug-2.jpg tankgrachtbrug.jpg
tankgracht brug voor fietser en wandelaars (ontwerp IPV Delft) tankgrachtbrug voor landbouwverkeer
(ontwerp IPV Delft)


Ander manier op de tankgracht beleefbaar te maken zijn de tijdelijke maifestatie zoals bijvoorbeeld het 'bloemenlint'. Met een lint van klaprozen langs de tankgracht wordt de aandacht gevestigd op de transformatie van Hollandse Waterlinie van een militairlandschap naar een natuurlandschap. 

tanktgracht-klaprozen.jpg
Ideeschets voor een manifestatie tankgracht bloemenlint