DommelKracht

Waterkracht uit de Dommel

waterkracht-uit-de-dommel.jpg

Den Bosch met de Dommel en Aa
Kijkend naar de historie en ligging van de Bosch is een koppeling van energie aan de Dommel en de Aa een logische stap. Het past bij het unieke karakter van Den Bosch. De
lokatie aan het Wilhemsplein is een uitgelezen plek om een eerste waterkrachtcentrale te plaatsen. De Dommel stroomt hier via een stuw naar het Drongelens Kanaal. Bij deze brede stuw wordt het water permanent opgestuwd. Een plek waar altijd waterkracht voorhanden is. Een ideale plek voor een waterkrachtcentrale. Historie versus vernieuwing.

Verschillende partijen in Den Bosch steunen het idee om op de Molenberg een oude windmolen (zoals Ketel 1 in Schiedam) te herbouwen en zo duurzame energie op te wekken. Natuurlijk kunnen we historische iconen nabouwen; een windmolen en een watermolen compleet met waterrad. Maar zouden we niet verder moeten gaan en een innovatiever plan moeten maken en in Den Bosch eigentijdse en meer efficiente water-, wind- of zonnekrachtcentrales bouwen? En waar kan dat beter dan aan de voet van het hoofdkantoor van Essent, bij het nieuwe park op het Wilhelminaplein.

Energie uit laaglandbeken
We pleiten voor een eigentijdse benadering met nieuwe en innovatieve technieken. Voor de waterkrachtcentrale denken we daarbij aan de Oryon watermill. Een Nederlandse vinding die het mogelijk maakt om in laagland beken zoals de Dommel energie uit water te halen. Wat zou het fantastisch zijn als Den Bosch gekenmerkt wordt door het grote aantal waterenergiecentrales!


Bewonersinitiatief
We hebben in 2014 een projectgroep samengesteld met bewoners en ondernemers uit Den Bosch. Gemeente Den Bosch en twee waterschappen hebben het idee ondersteund. Energie Coopperatie 073 wilde ook graag meewerken met de realisatie. Wat zou er mooier zijn dan 50 huishoudens in de Vughterdriehoek en het nieuwe park te voorzien van energie uit de Dommel? Zou dit kunnen uitgroeien tot een voor den Bosch karakteristieke manier van energievoorziening?

Resultaat van haalbaarheidsstudie
In 2014 zijn twee studenten van de HAS Den Bosch aan de slag gegaan om de haalbaarheid van dit idee te onderzoeken. Er zijn uiteindelijk vier soorten waterkrachtcentrales onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat het rendement op minder dan 25 huishoudens komt. 50 huishoudens was voor ons het minimum. We hebben dan ook besloten niet verder te gaan met dit idee. De techniek op het gebied van waterkracht ontwikkeld zich snel. Over vijf jaar zijn er wellicht nieuwe waterkrachtcentrales die wel geschikt zijn.


artikel in Milieu Magazine over witte steenkool van Nederland, waarin ons idee is opgenomen.

Download de pdf van het initiatief hier.