KOMPASS Kampen

kampen-kompass-luchtfoto.jpgIn opdracht van de gemeente Kampen Paul de Kort in samenwerking met Parklaan een visie gemaakt voor de nieuwe entree aan de zuidkant van Kampen. De entree ligt op het kruispunt van de Hanzelijn en de A50. In de toekomst wordt daar de bypass, ofwel het Reevediep en de woonwijk Reeve aan toegevoegd. Het Reevediep is een nieuwe hoogwaterrivier tussen de IJssel en het Drontermeer in het kader van 'Ruimte voor de Rivier'.
De entree van Kampen is nu erg onzichtbaar en een schoolvoorbeeld van 'a place left over after planning'. De bovenregionale infrastructuur is mooi aangelegd, maar de ontstane tussenruimtes zijn niet ingericht. Het zijn nu lege, betekenisloze plekken zonder ruimtelijke kwaliteit. Verloedering ligt op de loer.

In KOMPASS maken wij met één eenvoudige ingreep een mooie representatieve entree voor Kampen. Kampen krijgt zo, naast het historische waterfront aan de IJssel, een nieuw en eigentijds waterfront dat aansluit bij het Reevediep. Het kantwerk van infrastructuurlijnen lijkt gedrapeerd over één grote waterpartij.

De Hanze is bepalend geweest voor de historie van Kampen. Kampen ligt als hanzestad aan de mondig van de IJssel en vormt zo de scheepvaartverbinding naar de Noordzee en de Oostzee. De zeevaarders navigeerden over de wereldzeeën met behulp van ingenieuze zeekaarten met windrozen en oriëntatielijnen

een nieuwe waterrijke entree voor Kampen

De zuidelijke entree van Kampen vormt vandaag een nieuwe een verbinding naar de buitenwereld, nu via het spoor, de snelweg en fiets- en wandelpaden. Deze drie vormen van vervoer worden door middel van nieuwe windrozen en vegetatielijnen verbeeld in de nieuw gevormde waterpartijen. Elke windroos heeft een eigen vorm en kenmerkende vegetatielijnen. 
De nieuwe windrozen zijn tevens verbonden met een vierd windroos bij de historische haven aan de IJsselkade.

kampen-kompass-afrit.jpg
Windroos voor de automobilisten in de vorm van een  betonnnen wateropvangbekken met gele lis lijnen


kampen-kompass-bezoekers.jpg
Windroos voor de recreant in de vorm van een drijvende vlonder in een waterlelievijver


KOMPASS is een project van Paul de Kort in samenwerking met Parklaan landschapsarchitecten