een gecamoufleerde parkeerplaats bij fort Vechten

Blauwe Kamer, oktober 2012

tetraederveld panorama4.jpg

Al vóór we fort Vechten bezoeken ervaren we dat we hier een bijzondere plek in de Nieuwe Hollandse Waterlinie betreden. Het ontwerp voor deze parkeerplaats is gebaseerd op het principe van het verborgen militaire landschap. Zonder auto’s oogt het terrein als een gewoon weiland met een betonpad, kazematten en ooievaarsnesten, maar wie nog eens goed kijkt ziet dat de verscholen parkeervlakken, de nummertegels en de drakentanden in een strenge, militaire slagorde zijn opgesteld Het betonpad slingert door het weiland en tussen de kazematten door naar de entree van het fort.
Het parkeerterrein ligt op het oude maaiveld en het archeologisch monument en is volledig verwijderbaar en te recyclen. Het betonpad is van ViaVerdebeton, bevat vrijwel geen cement en beperkt de CO2-uitstoot. Door toepassing van grasstenen en baksteensplit is het materiaalgebruik sterk gereduceerd.

pfv-volle-parkeerweide.jpg