Amsterdam Rijnkanaal

Het langste park van Nederland 

img_4362.jpg

In opdracht van het Regionaal Beraad Utrecht heeft BUITEN. bureau voor economie en omgeving samen met Parklaan een recreatieve en landschappelijke visie gemaakt voor het Amsterdam Rijn Kanaal.

Het Amsterdam Rijk kanaal heeft kwaliteiten die op dit moment door weinig mensen worden gezien. Opvallend is dat het fietsknooppuntennetwerk grote delen van het kanaal mijdt. Daarnaast is het kanaal op veel plaatsen een achterkant van de stad. Wandel- en fietsroutes langs het kanaal worden onderbroken door bedrijventerreinen.

ark-recreatieruimte.png

Het Amsterdam Rijn Kanaal heeft een enorme potentie. Het is een groen-blauwe ader dwars door de stad en het landelijk gebied. Groengebieden die rond Utrecht liggen kunnen door het kanaal aan elkaar gekoppeld worden. Vanuit de stad vormt het een snelle uitvalsroute naar het buitengebied en het is een verbinding tussen wijken en stadsdelen.

De landschappelijke kwaliteit van het Amsterdam Rijn Kanaal wordt enorm als het ontwikkelt wordt als het langste park van Nederland. De oneindige ruimte van het water, begeleidende boomrijen. Fietspaden,wijkparken en groengebieden rond de stad worden met elkaar in verband gebracht. Als het kanaal wordt opgenomen in de recreatieroutestructuren ontstaat een structuur groter dan de traditionele groengebieden.

ark_fietspad.png

Langs het kanaal worden plekken met betekenis worden gemaakt. Ze koppelen stad en land aan het kanaal. Het zijn rustpunten in recreatieroutes waar ook nog iets te beleven is. Het utilitaire scheepvaartkarakter wordt daarbij benadrukt.

Als voorbeeld is een systeem van informatie borden ontwikkeld die geïnspireerd zijn op de scheepvaartborden. Voor speciale plekken zijn voorbeelduitwerkingen gemaakt.

ark-boot.png 

Het plan is vastgesteld door het dagelijks bestuur van het BRU. In de loop van de jaren worden onderdelen uitgewerkt. Door de koppeling met wijkvernieuwing, de aanleg van ecologische verbindingen en onderhoudswerkzaamheden kan op korte termijn worden gestart met de uitvoering van de eerste onderdelen.

Wilt u meer weten over dit plan dan kunt u ons altijd bellen.