Meppel Heinsiusstraat en wijkwinkelcentrum

Groene Hoven

hvtm-heinsiusstraat.png

De Heinsiusstraat is een belangrijke wijkontsluitingsweg. Deze straat wordt net als het Troelstraplein, begeleid door linden en haagbeukhagen. Aan weerszijden van de straat liggen hoven die worden omsloten door bebouwing, beplanting en bomen. Vier hoven aan de westkant hebben een kleine ontmoetingsplaats op de samenkomst van paden. De hoven worden aan de kant van de Oude Vaart begrensd door linden en geschoren hagen, waarbij er een soort kijkvensters op de vaart ontstaan. 

hvtm_heiniuspleintje2.jpg 
Op de knooppunten van paden zijn kleine ontmoetingsplaatsen gemaakt.  

hvtm_heiniusstraat.jpg 
De Heinsiusstraat met brede goten en insteek parkeerplaatsen. 

hvtm_heiniusinsteek.jpg 
De Heinsiushoven bieden zicht op de zone van de Oude Vaart. 

meer informatie over Haveltermade