Meppel Oude Vaart Noord

Lange lijnen en weelderige tuinen

hvtm-noord.png

Oude Vaart Noord is een groene wijk met veel open ruimte. Lange zichtlijnen eindigen in het Noorderpark. Grasvelden, bloeiende bomen en strakke beplantingsblokken zijn beeldbepalend. De bestaande bomen zijn aangevuld met Magnolia's. De parkeerstips zijn ingekaderd door strakke hagen van geelbonte liguster. Achter de haakvorminge flats zijn parkeertuinen gemaakt.  

hvtm_straat.jpg

  meer informatie over Haveltermade