Meppel Noord-Oost en Mackayschool

Lange lijnen en leren in het park

hvtm-noordoost.png

In het gebied tussen het Troelstraplein en het Noorderpark zijn de lange lijnen met zicht op het park kenmerkend. De verkeersstructuur (een deel is eenrichtingsstraat geworden) is aangepast zodat een logische routing is ontstaan en er meer ruimte in de profielen is gekomen. De lange lijnen verbinden het Troelstraplein met het Noorderpark. De entrees en parkeerplaatsen voor de flats, die aan de rand van het Noorderpark staan, liggen nu weer in het park. 

hvtm-eenrichting.jpg
Eenrichtingsstraat met zicht op het Noorderpark

hvtm-entreeflatnoorderpark.jpg 
Parkeerplaats en toegangsweg flats Noorderpark.

hvtm-entreeflatpark.jpg 
Entree met fietsenstalling flats Noorderpark.

hvtm-schaepmans-gallerij-2.jpg
Grote verhardingsvlakken zijn opgedeeld in grijs en antraciet. De antraciete tegel liggen voor een groot deel onder de gallerijen en vormen een soort priveeruimte.

hvtm-schaepmansingel.jpg
De Kuyperstraat en Schaeplansingel staan loodrecht op de lange lijnen zijn gemaakt van een okerkleurige baksteen. Doordat de lange lijnen gemaakt zijn van een rode klinker en vormen zij een verkeersremmende maatregel.

hvtm-mackayschool-colijnstr.jpg
De mackayschool heeft door zijn plaatsing een plek gekregen in het Noorderpark. Door tussen de Colijnstraat en de school een grasstrook met kersen te maken wordt de ligging in het park versterkt. 

hvtm-mackayschool-pergola.jpg
Een pergola met blauwe regen en een haag vormen een halftransparante wand tussen openbaar en klaslokaal.

hvtm-mackayschool.jpg
Kiss and Ride voor leerlingen van de Mackayschool.

hvtm-oliesloot.jpg
De singel in dit deelgebied heeft door flauwe overs een natuurlijker karakter gekregen.

meer informatie over Haveltermade