Ligfietsen en Rode Cabrio's

winnend ontwerp prijsvraag 'Bouwen aan de Dijk' 

ligfiets-colal.jpg

De Stichting Bouwen aan de Dijk schreef begin 1999 een nationale ideeënprijsvraag uit, waarin de vraag centraal stond op welke wijze het dijklandschap - na de huidige versterking - kon worden opgevat als een hernieuwde opgave voor architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke ontwikkelingen.

De eerste prijs van deze nationale prijsvraag werd gewonnen door PARKLAAN landschapsarchitecten in samenwerking met HILBERINK BOSCH architecten.

ligfiets-archin.jpg

Uit het juryrapport: " De essentie van het plan is het gebied van de Waal herscheppen tot een groot natuurpark. Het water moet daarbij worden gezien als verbindend element tussen de binnendijkse en buitendijkse gebieden: van de Waal , de strangen in de uiterwaarden, de nieuwe watergangen naar de (natte) kommen in het achterland. Zo ontstaat een aantrekkelijk waterlandschap dat zeer geschikt is als recreatiegebied. De kommen zullen dienen voor fruitteelt en 'gecultiveerde recreatie', de dijken worden geschikt gemaakt voor fietsers en wandelaars, betonnen 'dijkuitkijkhutten'bevatten vakantiewoningen en informatiecentra, terwijl woningbouw wordt geconcentreerd in de komgronden in de vorm van zgn. 'waterburchten'. De jury vindt de inzending - met name op landschappelijk niveau - heel sterk.

meer informatie over het ontwerp