Watergoed Brabantse Biesbosch

Voor het terrein van waterwinningbedrijf de Brabantse Biesbosch, gelegen in de Biesbosch, hebben we in opdracht van de Nieuw Branbantse Kunst Stichting een masterplan kunst en landschap gemaakt.

De basis voor het landgoed zijn de twee soorten natuur, die aanwezig zijn in de Biesbosch; de ruige natuur wordt 'het Museum van de Vergankelijkheid' en de gestileerde natuur wordt 'het Watergoed Brabantse Biesbosch'.

Het Museum van de Vergankelijkheid omvat de ruige natuur in de Biesbosch; informeel, dynamisch, chaotisch maar ook een cultuurverschijnsel van onze tijd. Door bewuste vormgeving wordt het informele karakter van deze natuur versterkt. De dynamiek van deze natuur zal ervoor zorgen dat de ingrepen uiteindelijk niet meer als zodanig herkenbaar zijn; de kunstwerken zullen geleidelijk veranderen en verdwijnen.

biesbosch02.jpg
Watergoed de Brabantse Biesbosch 

Het landgoed is opgebouwd uit elementen die samenhangen met de productie van water. Niet de chaos staat centraal maar het duurzame, stabiele en technische karakter van dit systeem. Het watergoed bestaat uit het Waterpaleis met tuinen en landerijen. Het paleis en de tuinen zijn het hoofdmoment in een formeel stelsel van zichtlijnen, dijken en technische voorzieningen. De gestileerde natuur van het Watergoed maakt gebruik van natuurlijke processen in een technische omgeving en contrasteert daardoor met zijn ruige omgeving.