Stouwen en slagen in Berggierslanden

Groenstructuurplan en parkontwerp Berggierlanden

berg-ontwerpgroen.png
Natuurpark 'gekwaak op de overgang' met aan de linkerkant een stouwe en aan de rechterkant de parkzone

De nieuwe woonwijk Berggierslanden in Meppel is ontworpen 
als een geheel. Het wordt een groene wijk met overwegend laagbouw. De noord-zuid liggende singels, die in het stedenbouwkundigplan zijn aangegeven, versterken de eenheid. De singels volgen min of meer het patroon van het oude slagenlandschap. Parklaan heeft voor de Gemeente Meppel de parkzones van deze nieuwe woonwijk ontworpen.

De woonwijk Berggierslanden ligt op de flank van een dekzandrug. Dit gegeven komt in het ontwerp van de parkzones terug. De parkzones worden onder een helling gelegd, waardoor het open water als het ware door de Stouwen wordt gekeerd. De Stouwen - karakteristiek voor dit gebied - behouden daardoor hun betekenis.  

bergierslanden006-2.jpg
Natuurpark ' gekwaak op de overgang' met de overgang naar de nieuwe woningen.  

Elke parkzone heeft een eigen landschappelijk karakteristiek. Per parkzone worden de bouwstenen, elementen uit de omgeving als riet en water, dan ook anders ingezet. Hierdoor krijgen de vier parkzones een eigen identiteit:

  • Gekwaak op de overgang
  • Groene schollen in het lage land
  • Waterparel onder hoogspanning
  • Lange lijnen op de rand


De deelgebieden ' Gekwaak op de overgang' en ' Lange lijnen op de rand' zijn in 2004- 2006 aangelegd. Bergierslanden heeft in 2007 een
prijs ontvangen uitgeschreven de Vogelbescherming.  

 berggierslanden_071002.png

Parkzone 'Schollen in het lage land'

In 2007 is het deelgebied ' Schollen in het lage land' uitgewerkt. Het Jan Steenpark is in 2008/2009 aangelegd. Dit laaggelegen park ligt langs de nieuwe rondweg. Het park is in een interactief proces met de bewoners ontworpen. Ook hier zijn Stouwen gebruikt om het gebied te structureren. Ze compartimenteren het watervlak. Het oude onderkomen van de schaatsvereniging wordt in de nieuwe situatie een centraal gelegen buurthuis. 

berg-jansteen-hangbruggen.jpg

Bruggen en kaden gelden het park en leggen verbindingen naar de wijk
 

berg-jansteen-hangbrug.jpg

De hangbruggen zijn mooie speelplekken 


berg-jansteen-trapveld.jpg

Trapveld en plein