Ruimte voor natuur en varkens

Ideeschets voor bedrijfspercelen varkenshouderij 

nbkskl.jpg

Dertien kunstenaars, architecten en landschapsarchitecten hebben in opdracht van het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur (BKKC), Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland,de Nederlandse Varkenshouders Vakbond, Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een ideeschets gemaakt voor het varkensbedrijf van de toekomst. Doel is de vaak moeizaam verlopende Landbouw Ontwikkelingsgebieden een impuls te geven. Opgave was om een idee te leveren dat ook voor andere delen van Nederland bruikbaar zou zijn.

niweu-erven.png

Op 23 juni 2009 werd het boek ' Stallen in het landschap' met daarin de resultaten van de ideeschetsen aangeboden aan minister G. Verburg.

De structuur van het gebied wordt aangepast aan de schaalvergroting in de landbouw; De graspeelloop krijgt een brede boomsingel en een 40 mtr brede moeraszone. De Peelweg wordt begeleid door zes rijen eiken. De intensieve bedrijven versterken het natte karakter van de Graspeel en vormen stapstenen van moerasgebonden biotopen.

Ecologie en landschapsontwikkeling wordt gekoppeld aan hydrologisch neutraal bouwen in de vorm van infiltratie- en bergingsvlakken op het erf. Op deze manier wordt de waterkwaliteit in het gebied verbeterd en de natte ecologische structuur versterkt. 

bouwblok-a000kl.png

bouwblok-a3kl.png bouwblok-b1kl.png
bouwblok-c1kl.png bouwblok-d1kl.png
bouwblok-e2kl.png bouwblok-e3kl.png

Het duurzame en dynamische erf

Splitsing lange en korte omloop erfdelen.
• Het stabiele duurzame voorerf met woning, representatieve ruimte en oude bomen.
• Het flexibele dynamische achtererf, de werkruimte, met opstallen, wateropvang en tijdelijke natuur.

Het natte Graspeel erf
• Het stabiele duurzame voorerf met hardhoutboomweide en waterpartij.
• Het flexibele dynamische erf met zachthout en verlaagd maaiveld met moerasvlakken.

In essentie komt het er op neer dat meer stallen meer tijdelijke natuur en een mooier landschap opleveren.

Indien u het rapport met de ideeschets voor de Graspeel of het boek 'Stallen in het landschap' wilt ontvangen kunt u dit bij Parklaan bestellen.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in de artikelen

'Ruimte voor het boerenerf van de toekomst' vakblad Groen, november 2008

'Dieren willen best op de tweede verdieping liggen' NRC juli 2009

 

nbkskl.jpg
Wisseltrofee
voor het meest duurzame bedrijfsperceel (afbeelding Margo Rave)