Tijdelijke natuur

Ontwerp voor het tijdelijk gebruik van de Africahaven in Amsterdam 

dp-inruilnatuur.jpgHet projectvoorstel 'Disposable Nature' is in 2003 uitgekozen tot voorbeeldproject voor de Nationale Projectenmarkt 'Werklandschappen' georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten.

Onze onderzoeksvraag was: is het mogelijk om natuur in te zetten om daarmee functieveranderingen, zoals de aanleg van een nieuwe haven of snelweg een ruimtelijke meerwaarde te geven? Hoe kan de natuur in dit soort hoogdynamische (werk)landschappen worden uitgenodigd om een eigen rol te spelen? Een rol waarbij niet de eeuwigheidswaarde maatgevend is maar de tijdelijkheid en veranderlijkheid van de natuur: Disposable Nature. Het concept werd vertaald naar de Afrikahaven en Ruigoord in Amsterdam.

 schuif.jpg

Samenwerking van Drive-3d stedenbouw en landschap en Parklaan landschapsarchitecten.

Opdrachtgever: Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam

Inmiddels is het idee tot wetgeving omgevormd. De regeling tijdelijke natuur biedt de mogelijkheid om tijdelijk ontheffing te krijgen van de flora- en faunawet.