Landgoed De Driesingel

Ontwikkelingsvisie

Parklaan landschapsarchitecten heeft in opdracht van familie van der Hoop een ontwikkelingsvisie gemaakt voor het landgoed De Driesingel. Het landgoed kent wat achterstallig onderhoud en in verband met een veranderend gebruik zijn er ook ideeën over de inrichting van de tuinen en de directe omgeving. De volgende vier aspecten kwamen in dit plan aan de orde:

  • Een visie op het totale landgoed voor de lange termijn.
  • Een Ontwerp voor omgeving huis en schuur als eerste korte termijn uitwerking.
  • Een Bosbouwkundig advies voor het bos, in het verlengde van de ontwikkelingsvisie
  • Aanbevelingen ten aanzien subsidies
     

t_driesing_r09_c3.gif

Toekomstige hoofdstructuur.
 
Bij ingrepen (nu en in de toekomst) is deze hoofdstructuur het leidend thema. Daarin zijn de bestaande kenmerken van het gebied gebruikt om het gebied in te delen in verschillende sfeergebieden. Rond het huis en schuur is het landgoedbos aangegeven. Dit gebied heeft een meer cultuurlijk karakter. In dit bosdeel komen soorten voor die ook op de oude landgoederen voorkomen, zoals rododendron, taxus en bijzondere boomsoorten in de bosranden. Bostype 1 bevat de voor dit landgoed kenmerkende singels, deze worden hersteld. Bostype 2, bevat een centraal middenpad dat wordt omgevormd naar een soort "maliebaan" van bomen. Hier worden drie rijen laanbomen geplant waardoor een voor dit deel kenmerkende ruimte in het bos ontstaat. Het type bos en sortiment van de singelbeplanting en de laanbomen worden later uitgewerkt.

Inrichtingsplan rond de gebouwen 
Het gebied rond de woningen krijgt nadrukkelijker het karakter van een landgoed. Het ontwerp is eenvoudig van opzet en makkelijk te beheren. De belangrijkste onderdelen in het ontwerp worden gevormd door een aantal lange vloeiende beplantingslijnen. Deze grote elementen zijn de hulsthaag en heesterborders bij de Vakantietuin, de beplanting op de wildwal en de nieuwe haag rond de Weidetuin. Deze elementen zorgen er tevens voor dat het gebied als een geheel wordt ervaren, terwijl de plaatsing zorgt voor privacy. De elementen markeren tevens een aantal verschillende karakters:

  • Het Landgoedbos met grote bomen, rododendrons, hulst, kamperfoelie en stinseflora.
  • De Vakantietuin met vrolijk gekleurde heesterborders, grind, gras en verschillende zitmogelijkheden met uitzicht op de Goudsberg.
  • De Bostuin een open plek in het bos met oude bomen, stinseflora, de wildwal en doorzicht naar de Goudsberg en de weidetuin
  • De Weidetuin een tuin met het karakter van een boomgaard waarbij der ruimte en het gras naadloos overgaat in het weiland.