kunstenplan waterleidingbedrijf

masterplan kunst en landschap 

biesbosch01.jpg
Watergoed Brabantse Biesbosch


Voor het terrein van waterwinningbedrijf de Brabantse Biesbosch, gelegen in de Biesbosch, hebben wein opdracht van de Nieuw Branbantse Kunst Stichting een masterplan kunst en landschap gemaakt.

Nationaal Park de Biesbosch heeft de potentie om Nationaal Cultuurpark 'de Biesbosch' te worden. Cultuurhistorische elementen zijn ruimschoots aanwezig. Ook is aan de Biesbosch af te lezen hoe wij met natuur omgaan. Wat nog ontbreekt is de reflectie van de kunsten op het gebied en zijn ontwikkeling. De kunsten kunnen het karakter en de beleving van dit unieke gebied intensiveren. Zij kunnen ook reageren op de manier waarop wij in het verleden en op dit moment omgaan met dit gebied. De basis voor het inzetten van de kunsten zijn de twee soorten natuur, die aanwezig zijn in de Biesbosch; de ruige natuur wordt 'het Museum van de Vergankelijkheid' en de gestileerde natuur wordt 'het Watergoed Brabantse Biesbosch'.

Het Museum van de Vergankelijkheid omvat de ruige natuur in de Biesbosch; informeel, dynamisch, chaotisch maar ook een cultuurverschijnsel van onze tijd. Door bewuste vormgeving wordt het informele karakter van deze natuur versterkt. De dynamiek van deze natuur zal ervoor zorgen dat de ingrepen uiteindelijk niet meer als zodanig herkenbaar zijn; de kunstwerken zullen geleidelijk veranderen en verdwijnen.

biesbosch02.jpg
Watergoed de Brabantse Biesbosch 

Het landgoed is opgebouwd uit elementen die samenhangen met de productie van water. Niet de chaos staat centraal maar het duurzame, stabiele en technische karakter van dit systeem. Het watergoed bestaat uit het Waterpaleis met tuinen en landerijen. Het paleis en de tuinen zijn het hoofdmoment in een formeel stelsel van zichtlijnen, dijken en technische voorzieningen. De gestileerde natuur van het Watergoed maakt gebruik van natuurlijke processen in een technische omgeving en contrasteert daardoor met zijn ruige omgeving.

In dit plan zetten wij de ruimtelijke structuur van het Watergoed uit. Samen met kunstenaars, vormgevers en waterspecialisten kunnen onderdelen worden uitgewerkt zoals bijvoorbeeld de tuin met de centrale wateras, watertempels, aanlegsteigers en de wateruitkijktoren. Daarnaast vormt het Watergoed een platform voor een jaarlijks terugkerend evenement waarbij grote delen van het terrein worden opengesteld. De waterbassins en ringvormige asfaltwegen vormen de basis voor een sportwedstrijd met wielrennen, kanoen, zwemmen, skaten en hardlopen. Het evenement wordt afgesloten met 'De nacht van het water'.