Thesaurus Fectio

Inrichtingsplan castellum Fectio, Bunnik

castellum fectio luchtfoto
bovenaanzicht van fectio (foto Dumont beton)

Parklaan heeft in opdracht van de Provincie Utrecht het inrichtingsplan gemaakt voor castellum Fectio en omgeving. Het castellum is een onderdeel van de Romeinse Limes; de verdedigingslinie en verbindingsroute die de noordgrens van het Romeinse Rijk markeert.

fectio-def-visualisatie.jpg
Ontwerpschets van fectio (Paul de Kort)

Het plangebied, dat rond fort Vechten in Bunnik ligt, is een archeologisch monument van circa 30 hectare groot. Het behoort tot de top 4 van archeologische sites in Europa. De Romeinen hebben op deze plek, over een periode van 300 jaar, 7 verschillende forten gebouwd. Het laatste castellum uit 315 na chr. is verbeeld. De naam thesaurus Fectio verwijst naar de schatkamer die hier onder de heuvel ligt. Een schatkamer die niet wordt opgegraven maar wordt bewaard voor de toekomst.

De heuvel waaronder al de archielogische schatten liggen is aangevuld met grond waardoor een mooi horizontaal plateau en grachten zijn ontstaan. Een betonnen plint, met een lengte van 1,5 kilometer, geeft de contour van het 3 hectare grote castellum aan.  De Limeswegen, de vicus (het dorp rond het castellum) en de Romeinse Rijn zijn elk op een eigen manier verbeeld. 

Alle bouwwerken die worden gemaakt, zoals de plint, de plattegronden van woningen en schepen zijn gebaseerd op een stramienmaat van 0,50 meter. Deze stramienmaat wijkt bewust af van de Romeinse maatvoering en laat zien dat het een huidige interpretatie is, die overigens wel verwijst naar de systematische Romeinse manier van bouwen.

fectio betonplint
Detail van de betonnen plint met Romeins vondstmateriaal.


Samen met fort Vechten zal het castellum een top attractie van formaat worden. Recreanten kunnen door het gebied dwalen en komen daarbij allerlei ontdekkingspunten van de Romeinse tijd tegen. De Romeinse bouwwerken zijn niet letterlijk gereconstrueerd. We tillen een tipje van de sluier op, waardoor een spannende combinatie van reconstructie en verbeelding ontstaat.


fectio-vogelvlucht.jpg
Schets van het streefbeeld; plint met stekmetalen wanden, torens en hoofdgebouw.


Eric Klarenbeek, designer of the unusual, heeft de invulling van de plint uitgewerkt in een beeldverhaal over de geschiedenis van de archologie van Fectio. De plint is daarmee ook een thesaurus geworden.

fectio betonplint met tekst

In oktober 2015 is het Nationaal Waterliniemuseum officieel geopend. Tijdens de opening was er een filmpje over Castellum Fectio.


fectio-houtstructuur
De contouren van burgerbebouwing buiten het fort is gemaakt van betonplaten met een houtstructuur.

Van der Ven heeft het castellume aangelegd. Du Mont beton heeft de productie van al het betonwerk verzorgd. Filmpje van de aanleg en het uiteindelijk resultaat

Het ontwerpteam voor Thesaurus Fectio bestond uit Parklaan, beeldende kunstenaar Paul de Kort en Ivar Schute (RAAP archeologie). In totaal waren bij het project 6 archeologen betrokken. 

Enkele artikelen;


Andere Parklaanplannen voor militaire landschappen;

 

 

BewarenBewaren