focus locus Oude Rijn

fotomanifestatie Oude Rijn Zuid-Holland

flor_groenehart.jpg

Aleks Droog heeft voor de manifestatie focus locus Oude Rijn de fotografie verzorgd. Naast de foto's die de teksten over landschap ondersteunen is een speciale serie gemaakt. In de serie ligt de nadruk op de mens in het landschap. Het landschap van de Oude Rijn is manmade, het komt tot leven door de gebruikers. Zonder gebruikers is het landschap leeg en onaf. De serie foto's zijn te zien op de internetsite www.focuslocusouderijn.nl , in het boek focus locus Oude Rijn en op de rondreizende tentoonstelling.

flor_cesar-2.jpg
Even Cesar Bellen 

Tekstfragment uit het boek 'focus locus Oude Rijn' geschreven door Johan de Vos.

.....De foto met de zwanen is bijna te lieflijk. De afwezigheid van wolken (al was het maar een kleintje) is niet normaal. Maar de vrouw op de boot profiteert ervan, ze kleedde zich in een witte short en leest de laatste bladzijden van het boek. De man, op zijn beurt, benut de situatie om op de wiebelende boezem van het joggende meisje ‘Even Cesar Bellen' te lezen. De zomer is onredelijk prachtig. Gelukkig is er maar één meisje aan het joggen, want de schoonheid van het landschap is recht evenredig met de afwezigheid van teveel volk.

.......Want de pure schoonheid kan niet bestaan zonder tegenwicht. De straten, de geur van benzine , het gedruis, de bewolkte lucht en de parkeerautomaat zijn onze biotoop. Van daar stappen of joggen of varen we naar een meer idyllische plek en genieten we kortstondig van een open blauwe lucht. De leefbaarheid wordt delicaat geschetst bij deze foto's, ze tonen elementen die niet onder woorden te brengen zijn. Elementen die herkenbaar deze wereld schetsen. De vreemde wereld van ons......

artikel over dit project 

andere fotografieprojecten